Izsolēs atsavināmās zemes vienības 2024. gadā, atbilstoši budžeta plānojumam:

Pagasts Nosaukums Kadastra apzīmējums Platība (ha)
Cenas Sīmaņi 54440050815 1,72
Pienenes 54440060142 1,62
Pašvaldības zeme 54440060077 1,1347
Pašvaldības zeme 54440060189 2,68
Skaru iela 2 54440080328 0.1526
Progresa iela 1C 54440080329 0.1229
Progresa iela 1D 54440080330 0.1292
Progresa iela 1E 54440080331 0.13
Progresa iela 3 54440080332 0.3781
Glūda Tomsoni 54520040264 0,26
Zemgale 54520060290 11,4
Zemgalītes 54520060292 3,72
Mežvidi 186 54520031751 0,0716
Mežvidi 232 54520031786 0,0618
Birzīte 214 54520030556 0,06
Straume 276 54520031439 0,0951
Fabīši 54520040265 1,65
Klāsmejas 54520060172 1,46
Jaunsvirlauka Cepļu mežs 54560100435 33.72
Mazie Jaunzemji 54560050161 0,15
Ziemāji 54560050082 7,8
Kalnciems

1.masīvs 155

54310020129 0,02
Lielupes iela 39A 54110010137 0,22
Jelgavas iela 5 54110010218 0.85
Smilgas 54310020578 0.07
Lejasluģi 54110010234 0.1381
Liellapsas 54310030191 21.4
54310030192 75
54310030197 3.5
Mazlegzdiņi 54310030110 1.2
Pakalni 54310030662 2.75
54310030032 0.2
Lielplatone Sietiņi 54600010368 0.5902
Madaras 54600010217 13.9
Auziņas 54600020112 3.183
Čakstes 54600020220 6.62
Lielvirši 54600020082 22.73
Līvbērze Mežiņš

54620100654

5,15
Jāņa Baloža iela 8 54620060451 0,26
Jāņa Baloža iela 10 54620060450 0,45
Kligulīši 54620010042 0.42
Būdiņu lauks 54620030210 2
Īves 54620090061 0,7578
Saulessveces 54620080134 7,12
Upmaļmala 54620050059 1,82
Ābolīši 54620060319 2,24
Pūces 54620101063 0,2
Ozolnieki Rožu iela 11 54660010418 0,101 
 
Arkas 54660010251 2,22
Platone Gateris 54700030176 0.7947
Salgale Zaļkalni 54780070077 2.06
Stepiņi 54780010129 17.48
Pavasari 54780070295 1.6147
Cirpeņi 54780040253 5.31
Cirpeņi 54780040286 5.99
Upenieki 54780070193 0,393
Gaujas 54780020175 2,29
Pašvaldībai piekritīgā zeme 54780070151 1.67
Sesava Brieži 2 54740020074 0.91
Svēte Baložu iela 27   54820010815 0.48
Smilšu iela 2 54820020674 0.4297
Smilšu iela 4 54820020675 0.521
Indrēni 54820060028 0.7
Pazari 54820050502 5.690
Valgunde Lauces 54860110431 0.3100
Jenoti 54860110405 0.73
Pūcēni 54860110407 0.53
Klusā iela 5 54860040413 0.23
Grīslīši 54860130402 0.62
Čakstes 54860130136 0.3
Vērpju iela 13 54860130433 0.45
Gailīši 54860130431 0.15
Paceplīši 54860110062 1.71

Vilce

Brieži 54900060085 0.4002
Vircava Reikulīsi 54920040282 14.53
Smildziņas 54920010285 0.42
Klajumi 54920010527 2.09
Zelta Vārpa 54920030062 1.29
Jēriņi 54920050098 9.59
Virsaiši 54920050073 9.1
Vēdzeles 54920010284 3.36
Zaļenieki Mākonīši 54960070137 0.18
Līkumi 54960070134 0.2088
Vētras 54960040439 2.65