Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta Nr. 2023-3-KMA062 Projekta ieviešanas laiks: 30.10.2023. –28.06.2024. Projekta finansējums: Projekta kopējais finansējums: 13 627,88 EUR Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums: 10 000 EUR Jelgavas novada pašvaldības…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta Nr. GP-FL-217/2023 Projekta ieviešanas laiks: 13.10.2023-15.12.2023 Projekta finansējums: Projekta kopējais finansējums: 24 147,85 EUR Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Valsts budžeta finansējums: 13 452 EUR. …
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta Nr.: 2023-1-LV01-KA122-ADU-000125873 Ieviešanas laiks: 01.10.2023.-30.11.2024. Projekta mērķis: Izveidot kvalitatīvu, ilgtspējīgu mūžizglītības ekosistēmu un mūžizglītības kultūras pamatus Jelgavas novada iedzīvotājiem Projekta…
  Projekta nr. 2023-1-LV01-KA122-VET-000136081 Īstenošanas laiks: 01.09.2023. – 28.02.2025. Projekta mērķi: Zaļenieku KAV IP “Restaurācija” attīstība modulārajā izglītībā, apmainoties ar paraugpraksi, ieviešot jaunus digitālus mācību…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta nr. 2023-1-LV01-KA122-SCH-000119320 Īstenošanas laiks: 01.06.2023. – 30.11.2024. Projekta mērķi: Pedagogu profesionālā pilnveide Spānijā, Norvēģijā un Grieķijā, lai ieviestu jaunas darba metodes pirmsskolas mācību procesā …
  Projekta nr. 2023-1-LV01-KA122-SCH-000129442 Īstenošanas laiks: 01.08.2023. – 31.12.2024. Projekta mērķi: 7. – 9.klašu izglītojamo Eiropas dimensijas stiprināšana, veicinot zināšanas par kopīgo Eiropas mantojumu, daudzveidību un to…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta nr. 2022-1-LV01-KA120-SCH-000111204 Īstenošanas laiks: 01.06.2023. – 31.08.2027. Projekta mērķis: Ozolnieku vidusskolas skolēnu un pedagogu labās prakses apgūšana, sevis pilnveidošana, un izglītības kvalitātes paaugstināšana,…
  Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2023. gada 9.jūnija sēdē Nr. 4-23 sēdē ir apstiprināts Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde”  iesniegtais projekts “Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” dabas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta numurs: Nr. 7.2.1.2/15/I/001, līguma Nr. 6-32/11 Projekta ieviešanas laiks: 03.05.2023.- 30.11.2023. Projekta mērķis: Veicināt NEET mērķa grupas jauniešu adaptāciju darba vietā vai izglītības iestādē, paplašināt sākotnējās profesionālās…