Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 95 rezultāti
  Jelgavas novada Sporta centra sporta ārste
  Goda diploms par ilggadēju, profesionālu un nesavtīgu ieguldījumu Jelgavas novada sportistu veselības uzraudzībā
  Gads
  2022. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji
  Elejas vidusskolas direktora vietniecei iglītības jomā, Elejas pagasta jauniešu deju kolektīva “Tracis”, Vilces pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva “Medaga”, senioru deju kolektīva “Vecie vilki”, Lielplatones pagasta vēsturisko deju kolektīva “Senvedere” vadītāja
  Goda diploms par izcilu ieguldījumu Jelgavas novada kultūras un izglītības jomā
  Gads
  2022. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji
  Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores vietniece metodiskajā darbā
  Goda diploms par izcilu ieguldījumu bibliotēku metodiskajā darbā Jelgavas novadā
  Gads
  2022. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji
  Biedrības “LielBarons” valdes priekšsēdētāja, tūrisma informācijas punkta Lielvircavas muižā ilggadēja vadītāja
  Atzinības raksts par izcilu profesionālu ieguldījumu nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanā un Latvijas kultūras vērtību popularizēšanā
  Gads
  2022. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  Atzinības raksts par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu “Leču ģimenes stipendijas” piešķiršanā un uzturēšanā Ozolnieku vidusskolas izglītojamiem
  Gads
  2022. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  Atzinības raksts par iedzīvotāju izglītošanu mākslas jomā un īstenoto kultūras mantojumu Lielplatones pagastā
  Gads
  2022. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas pedagoģe
  Atzinības raksts par nozīmīgu profesionālo ieguldījumu Jelgavas novada un Latvijas jauniešu un pieaugušo izglītošanā
  Gads
  2022. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  Ozolnieku vidusskolas skolotāja
  Atzinības raksts par nozīmīgu profesionālo ieguldījumu jauniešu ar speciālām vajadzībām izglītošanā, veicinot iekļaujošas izglītības īstenošanu Jelgavas novadā
  Gads
  2022. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  Kalnciema Veselības un sociālās aprūpes centra ārste.
  Atzinības raksts par ilggadēju darbu un lielo ieguldījumu veselības aprūpes attīstībā Jelgavas novadā.
  Gads
  2010. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  Jelgavas novada audžuģimeņu pārstāve.
  Atzinības raksts par apzinīgu un pašaizliedzīgu audžuģimenes pienākumu pildīšanu.
  Gads
  2010. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  Jelgavas novada pašvaldības Sporta centra vieglatlētikas trenere.
  Atzinības raksts par lielo ieguldījumu Jelgavas novada sporta dzīves attīstībā, jauniešu panākumu veicināšanā sportā un veselīga dzīvesveida popularizēšanā.
  Gads
  2010. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  SIA "MC Bio" un zemnieku saimniecības "Mežacīruļi" īpašnieks.
  Atzinības raksts par lielo ieguldījumu lauksaimnieciskajā ražošanā, jauno tehnoloģiju ieviešanā un novada iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanā.
  Gads
  2010. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  K/S «Latraps» izpilddirektors.
  Atzinības raksts par lielo ieguldījumu lauksaimniecis kajā ražošanā, jauno tehnoloģiju ieviešanā un novada iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanā.
  Gads
  2010. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  Jaunsvirlaukas pagasta tautas lietišķās mākslas studijas «Staļģene» vadītāja.
  Goda diploms par lielo ieguldījumu latviešu tautas tradīciju saglabāšanā, popularizēšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.
  Gads
  2010. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji
  Ardžes apgabala prezidents, Rumānijā.
  Goda diploms par ieguldījumu starptautiskās sadarbības stiprināšanā un attīstībā starp Jelgavas novadu un Ardžes apgabalu Rumānijā.
  Gads
  2010. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji
  Lielplatones pagasta zemnieku saimniecības «Lāči» saimnieks, ilggadējs agronoms.
  Goda diploms par lielo ieguldījumu lauksaimniecībā, sabiedriskajā darbā un latviskā mantojuma saglabāšanā laukos.
  Gads
  2010. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji
  Zaļenieku pamatskolas latviešu valodas skolotāja.
  Goda diploms par ilggadēju darbu un nozīmīgo ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā Jelgavas novadā.
  Gads
  2010. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji
  Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste interešu izglītības jautājumos un skolēnu kora «Asni» vadītāja.
  Goda diploms par lielo ieguldījumu interešu izglītības attīstībā Jelgavas novadā.
  Gads
  2010. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji
  Jelgavas novada jauktā kora „Sidrabe” un senioru kora „Gaisma” diriģente.
  Atzinības raksts par lielu ieguldījumu kultūras attīstībā un Jelgavas novada popularizēšanā.
  Gads
  2011. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  Jelgavas novada Sporta centra direktors.
  Atzinības raksts par lielo ieguldījumu sporta attīstībā un jauniešu panākumu veicināšanā sportā.
  Gads
  2011. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji