Elejas vidusskolas direktora vietniecei iglītības jomā, Elejas pagasta jauniešu deju kolektīva “Tracis”, Vilces pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva “Medaga”, senioru deju kolektīva “Vecie vilki”, Lielplatones pagasta vēsturisko deju kolektīva “Senvedere” vadītāja
Goda diploms par izcilu ieguldījumu Jelgavas novada kultūras un izglītības jomā
Gads
2022. gads
Apbalvojuma veids
Goda diploma saņēmēji