Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 8 rezultāti
  Jelgavas novada Sporta centra sporta ārste
  Goda diploms par ilggadēju, profesionālu un nesavtīgu ieguldījumu Jelgavas novada sportistu veselības uzraudzībā
  Gads
  2022. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji
  Elejas vidusskolas direktora vietniecei iglītības jomā, Elejas pagasta jauniešu deju kolektīva “Tracis”, Vilces pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva “Medaga”, senioru deju kolektīva “Vecie vilki”, Lielplatones pagasta vēsturisko deju kolektīva “Senvedere” vadītāja
  Goda diploms par izcilu ieguldījumu Jelgavas novada kultūras un izglītības jomā
  Gads
  2022. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji
  Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores vietniece metodiskajā darbā
  Goda diploms par izcilu ieguldījumu bibliotēku metodiskajā darbā Jelgavas novadā
  Gads
  2022. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji
  Biedrības “LielBarons” valdes priekšsēdētāja, tūrisma informācijas punkta Lielvircavas muižā ilggadēja vadītāja
  Atzinības raksts par izcilu profesionālu ieguldījumu nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanā un Latvijas kultūras vērtību popularizēšanā
  Gads
  2022. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  Atzinības raksts par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu “Leču ģimenes stipendijas” piešķiršanā un uzturēšanā Ozolnieku vidusskolas izglītojamiem
  Gads
  2022. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  Atzinības raksts par iedzīvotāju izglītošanu mākslas jomā un īstenoto kultūras mantojumu Lielplatones pagastā
  Gads
  2022. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas pedagoģe
  Atzinības raksts par nozīmīgu profesionālo ieguldījumu Jelgavas novada un Latvijas jauniešu un pieaugušo izglītošanā
  Gads
  2022. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  Ozolnieku vidusskolas skolotāja
  Atzinības raksts par nozīmīgu profesionālo ieguldījumu jauniešu ar speciālām vajadzībām izglītošanā, veicinot iekļaujošas izglītības īstenošanu Jelgavas novadā
  Gads
  2022. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji