Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores vietniece metodiskajā darbā
Goda diploms par izcilu ieguldījumu bibliotēku metodiskajā darbā Jelgavas novadā
Gads
2022. gads
Apbalvojuma veids
Goda diploma saņēmēji