Jelgavas novada pašvaldībai ir vairāk kā 50 ārvalstu sadarbības partneri tādās valstīs kā Itālija, Francija, Lielbritānija, Zviedrija, Norvēģija, Spānija, Rumānija, Moldova, Somija, Vācija, Polija, Lietuva. Aktīvākā sadarbība dažādās jomās notiek ar zemāk minētajiem sadarbības partneriem: 

Alītas rajona pašvaldība, Lietuva

Sadarbība kopš 2016.gada, kad noslēgts partnerības līgums par sadarbību ekonomikas, kultūras, tūrisma un sociālajā jomā

www.arsa.lt

Apvienība profesionālai būvniecības izglītībai (Berufsförderungswerk), Vācija

Berlīnes – Brandenburgas federālo zemju būvniecības profesionālās apmācības asociācija. Sadarbība kopš 2015.gada. Erasmus + programmas ietvaros nodrošina stažēšanās iespējas Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas profesionālās izglītības programmas “Restaurācija” audzēkņiem un sniedz atbalstu izglītības programmas pilnveidē.

www.bfw-bb.de

Ardžes apgabala pašvaldība, Rumānija

Sadarbība kopš 2007.gada. Sadarbības jomas – kultūras, izglītības un uzņēmējdarbības veicināšana. Abu pašvaldību kultūras kolektīvi un izpildītāji vairākkārt viesojušies partneru rīkotos kultūras pasākumos, konkursos un festivālos, kā arī mākslas un mūzikas nometnēs. Sadarbība starp izglītības iestādēm norisinājusies Comenius Regio un Comenius projektos.

 

https://www.cjarges.ro

 

Fundao pilsēta, Portugāle

Sadarbība kopš 2016.gada URBACT programmas projekta “AGRI-URBAN” ietvaros, kas kopš 2020.gada turpinās projekta “Lietu Internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā” (IoTXchange) ietvaros. Projekts paredz paātrināt Lietu Interneta ieviešanu kā instrumentu mazo un vidējo pašvaldību ilgtspējīgai attīstībai lauku apvidos un tādējādi palielināt ekonomikas konkurētspēju, veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanu, ilgtspējīgu vides un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

www.cm-fundao.pt

Glodeni rajons, Moldova

Sadarbība kopš 2015.gada, kad noslēgts vispārējās sadarbības līgums.

http://www.glodeni.md

Jonišķu rajons, Lietuva

Sadarbība kopš 2017.gada, kad noslēgts līgums par sadarbību kultūras, izglītības, sporta, mākslas, veselības aprūpes, sociālā atbalsta, tūrisma, jauniešu apmaiņas, vides aizsardzības, kultūras mantojuma, ekonomiskās apmaiņas un citās kopīgu interešu jomās

www.joniskis.lt

Rava-Ruska pašvaldība, Ukraina
rava ruska ģerbonis

 

Sadarbība kopš 2022.gada, kad noslēgts memorands sadarbībai dažādās jomās. Ņemot vērā Krievijas uzsākto karu Ukrainā, sniegta palīdzība dažādu lietu iegādei, kas noderīgas bēgļu izmitināšanai, bērnu nodarbību organizēšanai un neatliekamās palīdzības dienestu resursu papildināšanai, autotransporta sagādei, kā arī organizētas bērnu vasaras nometnes Latvijā.

Reklinghauzenas apriņķis, Vācija

Sadarbība sākusies 2015.gadā Eiropa Pilsoņiem programmas projekta “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” ietvaros ar mērķi veicināt iedzīvotāju labklājību, sociālo iekļaušanu un multikulturālas sabiedrības veidošanos.

www.kreis-recklinghausen.de

Suvalku pašvaldība, Polija

Sadarbība kopš 2009.gada. Sadarbība sākusies Baltijas jūras reģiona projektā “TRANS IN FORM” (Lauku reģionu transformēšana, veidojot jaunus attīstības scenārijus, vēstījumus un pievilcīgu vides dizainu), turpinājusies ERASMUS+ projektā jauniešiem “YoungEyes”, šobrīd noris Baltijas jūras reģiona programmas projektā “Pašvaldību aktivitātes veselības veicināšanai visām iedzīvotāju grupām Baltijas jūras reģionā, atbalstot starpnozaru sadarbību veselības un labklājības attīstībai pašvaldībās”. Pieredzes apmaiņās uz Suvalkiem devušās vairākas grupas: izglītības, sociālie darbinieki

www.um.suwalki.pl

 

Vodzislavas rajons, Polija

Sadarbība sākusies 2015.gadā Eiropa Pilsoņiem programmas projekta “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” ietvaros ar mērķi veicināt iedzīvotāju labklājību, sociālo iekļaušanu un multikulturālas sabiedrības veidošanos. Turpinās Erasmus+ programmas projektā “Uzņēmējdarbības un valodas loma dzīvē. Skolēnu atjautības attīstīšana; uzņēmuma izveidošanas apmācība”, kā arī kopīgās apmaiņās un apmācībās. 2019.gadā novada pašvaldības speciālisti piedalījās mācībās par krīzes vadību pašvaldībās, tāpat Labklājības pārvalde devās pieredzes apmaiņā par sociālo jautājumu risināšanu.

www.powiatwodzislawski.pl