Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 16.panta pirmās daļas 10.punktu, 20.panta 3.punktu,  25.panta 2.punktu Jelgavas novada pašvaldība dzēš nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu:

Jelgavas novada domes sēdes protokols