Kontakti

barintiesa [at] jelgavasnovads.lv

Atrašanās vieta

Stadiona iela 10, Ozolnieki; Ozolnieku, pagasts, Jelgavas novads, LV-3018

Darbinieki

Antra Leja

Lietvede
antra.leja [at] jelgavasnovads.lv

Marina Smilga

Darbiniece aizbildniecības jomā
marina.smilga [at] jelgavasnovads.lv

Inese Belicka

Datu ievades un apstrādes operators
inese.belicka [at] jelgavasnovads.lv

Diāna Trasūne

Sekretāre-lietvede - Stadiona iela 10, Ozolnieki; Ozolnieku, pagasts, Jelgavas
diana.trasune [at] jelgavasnovads.lv

Jelgavas novada bāriņtiesa  ir  aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā veic Latvijas Republikas Civillikumā, Latvijas Republikas Bāriņtiesu likumā, citos normatīvos aktos un šajā nolikumā paredzētās funkcijas:

  • Bērna personisko interešu un tiesību aizstāvība
  • Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana, aizgādnības tiesību atņemšana un atjaunošana
  • Bērna ārpusģimenes aprūpes nodrošināšana
  • Aizbildnības jautājumu risināšana
  • Adopcijas jautājumu risināšana
  • Audžuģimeņu jautājumu risināšana
  • Aizgādnības jautājumu  risināšana 
  • Bērna mantisko interešu un tiesību aizsardzība 
  • Apliecinājumu izdarīšana un citu likumā noteikto funkciju veikšana 
  • Mantojuma lietu kārtošana un mantojuma apsardzība