Kontakti

barintiesa [at] jelgavasnovads.lv

Atrašanās vieta

Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018

Darbinieki

Antra Leja

Lietvede
antra.leja [at] jelgavasnovads.lv

Aizbildnība

Marina Smilga, +371 26331842, marina.smilga@jelgavasnovads.lv

Audžuģimenes

Ieva Spalva, +371 28391931ieva.spalva@jelgavasnovads.lv

Aizgādība

Ligita Vītiņa, +371 26523836, ligita.vitina@jelgavasnovads.lv

Aizgādnība

Urzula Jēkabsone, +371 26390749, urzula.jekabsone@jelgavasnovads.lv  

Jelgavas novada bāriņtiesa  ir  aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā veic Latvijas Republikas Civillikumā, Latvijas Republikas Bāriņtiesu likumā, citos normatīvos aktos un šajā nolikumā paredzētās funkcijas:

  • Bērna personisko interešu un tiesību aizstāvība
  • Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana, aizgādnības tiesību atņemšana un atjaunošana
  • Bērna ārpusģimenes aprūpes nodrošināšana
  • Aizbildnības jautājumu risināšana
  • Adopcijas jautājumu risināšana
  • Audžuģimeņu jautājumu risināšana
  • Aizgādnības jautājumu  risināšana 
  • Bērna mantisko interešu un tiesību aizsardzība 
  • Apliecinājumu izdarīšana un citu likumā noteikto funkciju veikšana 
  • Mantojuma lietu kārtošana un mantojuma apsardzība