Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 10 rezultāti
  Kalnciema Veselības un sociālās aprūpes centra ārste.
  Atzinības raksts par ilggadēju darbu un lielo ieguldījumu veselības aprūpes attīstībā Jelgavas novadā.
  Gads
  2010. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  Jelgavas novada audžuģimeņu pārstāve.
  Atzinības raksts par apzinīgu un pašaizliedzīgu audžuģimenes pienākumu pildīšanu.
  Gads
  2010. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  Jelgavas novada pašvaldības Sporta centra vieglatlētikas trenere.
  Atzinības raksts par lielo ieguldījumu Jelgavas novada sporta dzīves attīstībā, jauniešu panākumu veicināšanā sportā un veselīga dzīvesveida popularizēšanā.
  Gads
  2010. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  SIA "MC Bio" un zemnieku saimniecības "Mežacīruļi" īpašnieks.
  Atzinības raksts par lielo ieguldījumu lauksaimnieciskajā ražošanā, jauno tehnoloģiju ieviešanā un novada iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanā.
  Gads
  2010. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  K/S «Latraps» izpilddirektors.
  Atzinības raksts par lielo ieguldījumu lauksaimniecis kajā ražošanā, jauno tehnoloģiju ieviešanā un novada iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanā.
  Gads
  2010. gads
  Apbalvojuma veids
  Atzinības raksta saņēmēji
  Jaunsvirlaukas pagasta tautas lietišķās mākslas studijas «Staļģene» vadītāja.
  Goda diploms par lielo ieguldījumu latviešu tautas tradīciju saglabāšanā, popularizēšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.
  Gads
  2010. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji
  Ardžes apgabala prezidents, Rumānijā.
  Goda diploms par ieguldījumu starptautiskās sadarbības stiprināšanā un attīstībā starp Jelgavas novadu un Ardžes apgabalu Rumānijā.
  Gads
  2010. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji
  Lielplatones pagasta zemnieku saimniecības «Lāči» saimnieks, ilggadējs agronoms.
  Goda diploms par lielo ieguldījumu lauksaimniecībā, sabiedriskajā darbā un latviskā mantojuma saglabāšanā laukos.
  Gads
  2010. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji
  Zaļenieku pamatskolas latviešu valodas skolotāja.
  Goda diploms par ilggadēju darbu un nozīmīgo ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā Jelgavas novadā.
  Gads
  2010. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji
  Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste interešu izglītības jautājumos un skolēnu kora «Asni» vadītāja.
  Goda diploms par lielo ieguldījumu interešu izglītības attīstībā Jelgavas novadā.
  Gads
  2010. gads
  Apbalvojuma veids
  Goda diploma saņēmēji