Kapitālsabiedrības nosaukums

SIA ”Ozolnieku KSDU”

Kapitālsabiedrības juridiskā adrese

Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018

Kapitālsabiedrības faktiskā adrese Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums

2753283 euro

Atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

100%

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

Uzņēmums dibināts 1992. gada 22. aprīlī kā Ozolnieku pagasta pašvaldības komunālās saimniecības daudznozaru uzņēmums, likvidējoties bijušajam Jelgavas MCVU. 1998. gada 6. martā uzņēmums tika reorganizēts par Ozolnieku pagasta pašvaldības bezpeļņas organizāciju „Komunālās saimniecības daudznozaru uzņēmums". 2003. gada 4. jūlijā uzņēmums reģistrēts Komercreģistrā kā SIA "Ozolnieku KSDU".

Pēc novadu apvienošanas 2021.gadā, Jelgavas novada pašvaldībai piederēja 2 kapitālsabiedrības, kuras sniedz vienus un tos pašus pakalpojumus novada iedzīvotājiem un pašvaldībai. Lai optimizētu resursus un panāktu vienotu pakalpojumu kvalitātes līmeni visā Jelgavas novadā, tika pieņemts lēmums pārstrukturizēt pakalpojumus. Tā kā OKSDU vēsturiski ir spēcīgāks tieši siltuma režošanā, tika pienemts lēmums šo nozari atstāt OKSDU, bet pārējās nozares nodot SIA "Jelgavas novada KU".

Šobrīd uzņēmuma darbības virzieni ir:

  • siltumenerģijas ražošana, piegāde un sadale patērētājiem apkures vajadzībām;
  • karstā ūdens ražošana un piegāde patērētājiem.

Informācija par uzņēmumu, sniegtajiem pakalpojumiem, cenām un cita aktuālā informācija pieejama SIA “Ozolnieku KSDU” mājas lapā: oksdu.lv

Publiskā informācija par kapitālsabiedrību pieejama šeit: http://oksdu.lv/publiskojama_informacija


Informācija par pašvaldības noslēgtajiem deleģējuma līgumiem ar kapitālsabiedrību SIA "Ozolnieku KSDU":