Jelgavas novada pašvaldības norēķinu konti maksājumu veikšanai:

Visi maksājumi (izņemot - nekustamā īpašuma nodoklis, ziedojumi, drošības naudas izsolēs):

 • AS Swedbank - LV07HABA0551025900443
 • AS SEB banka - LV81UNLA0050023690285
 • AS Luminor - LV15RIKO0002930225014

Tikai nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem:

 • AS Swedbank - LV78HABA0551040993529, kods HABALV22
 • AS SEB banka - LV10UNLA0050023690302, kods UNLALV2X
 • AS Luminor - LV97RIKO0002013232486, kods RIKOLV2X
 • AS Citadele banka - LV86PARX0012605360002, kods PARXL22

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē portālā www.latvija.lv un no Maxima veikalos (maksas pakalpojuma maksa - 0.50 EUR).

Ziedojumi:

 • AS Swedbank - LV27HABA0551026845154

Drošības naudas izsolēs:

 • AS Swedbank - LV26HABA0551030341246

Ozolnieku administrācija (slēgti konti no 01.01.2022.):

Ozolnieku, Cenu, Salgales pagastu iedzīvotājus lūdzam maksāt nekustamā īpašuma nodokli uz kontiem:

 • AS Swedbank - LV78HABA0551040993529, kods HABALV22
 • AS SEB banka - LV10UNLA0050023690302, kods UNLALV2X
 • AS Luminor - LV97RIKO0002013232486, kods RIKOLV2X
 • AS Citadele banka - LV86PARX0012605360002, kods PARXL22