Ilze Vītola

Ilze Vītola

Priekšsēdētāja vietniece
Līga Lonerte

Līga Lonerte

Izpilddirektore
Ingus Zālītis

Ingus Zālītis

Izpilddirektores vietnieks saimnieciskajos jautājumos
Sniedzītis

Kaspars Sniedzītis

Izpilddirektores vietnieks attīstības jautājumos