Saistošo noteikumu projekts Termiņš viedokļa izteikšanai

Par Jelgavas novada simboliku 

21.03.2023.

Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras projektiem Jelgavas novadā

22.03.2023.

Jelgavas novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa "Mēs savai videi" organizēšanas kārtība

24.03.2023.

Par licencēto makšķerēšanu un zemūdens medībām Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā

31.03.2023.

Par licencēto makšķerēšanu un zemūdens medībām Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā

31.03.2023.

Par finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtību sociālajiem un veselības veicināšanas projektiem Jelgavas novadā” apstiprināšanu

12.05.2023.

Par finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtību sociālajiem un veselības veicināšanas projektiem Jelgavas novadā” apstiprināšanu

12.05.2023.

Jelgavas novada pašvaldības nolikums

16.05.2023.

06.06.2023.

 

10.07.2023.

26.07.2023.

31.07.2023.
11.08.2023.
22.08.2023.
05.10.2023.
15.10.2023
18.12.2023.
18.12.2023.
12.01.2024.
13.02.2024.
15.02.2024.
15.02.2024.
16.04.2024.
17.04.2024.
17.04.2024.
06.05.2024.
06.05.2024.
08.05.2024.
08.05.2024.

 

17.05.2024.
17.05.2024.
 
 
28.05.2024.

 

Aicinām iesniegt savu viedokli elektroniski, jo tas ir ērtākais un ātrākais veids:

  • elektroniski iesniegumus var iesniegt pašvaldības e-adresē,
  • elektroniski parakstītu iesniegumu var sūtīt uz e-pasta adresi dome@jelgavasnovads.lv

Iedzīvotāji, kam nav iespēju iesniegumu iesniegt elektroniski, to var sūtīt pa pastu: Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001, vai iesniegt klātienē Jelgavas novada Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, kas darbojas novada pagastos un Jelgavā, Lielā iela 5/7. 

Pašvaldību likuma 46. panta trešā daļa nosaka, ka saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts tiek publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām.