Saistošo noteikumu projekts Termiņš viedokļa izteikšanai
21.03.2023.
22.03.2023.
24.03.2023.
31.03.2023.
31.03.2023.

Par finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtību sociālajiem un veselības veicināšanas projektiem Jelgavas novadā” apstiprināšanu

12.05.2023.

Par finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtību sociālajiem un veselības veicināšanas projektiem Jelgavas novadā” apstiprināšanu

12.05.2023.

Jelgavas novada pašvaldības nolikums

16.05.2023.

06.06.2023.

 

10.07.2023.

 

26.07.2023.

 

31.07.2023.
11.08.2023.

 

22.08.2023.

 

Aicinām iesniegt savu viedokli elektroniski, jo tas ir ērtākais un ātrākais veids:

  • elektroniski iesniegumus var iesniegt pašvaldības e-adresē,
  • elektroniski parakstītu iesniegumu var sūtīt uz e-pasta adresi dome@jelgavasnovads.lv

Iedzīvotāji, kam nav iespēju iesniegumu iesniegt elektroniski, to var sūtīt pa pastu: Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001, vai iesniegt klātienē Jelgavas novada Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, kas darbojas novada pagastos un Jelgavā, Lielā iela 5/7. 

Pašvaldību likuma 46. panta trešā daļa nosaka, ka saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts tiek publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām.