Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola

Profesionālās ievirzes programma „Klavierspēle”, 10V21201 (1.-9.klasei, Glūdas pagastā un mācību punktā Valgundē) Profesionālās ievirzes programma „Flautas spēle”, 10V21203 (1.-9.klasei, Glūdas pagastā un mācību punktā Elejā)
Skatīt vairāk

Ozolnieku Mūzikas skola

Taustiņinstrumentu spēle 20V 212 011 Klavierspēle, Taustiņinstrumentu spēle 20V 212 011 Akordeona spēle, Stīgu instrumentu spēle 20V 212 021 Vijoles spēle, Stīgu instrumentu spēle 20V 212 021 Čella spēle, Pūšaminstrumentu spēle 20V 212 031
Skatīt vairāk

Salgales Mūzikas un mākslas skola

Klavierspēle (10V212011 un 20V21011); Akordeona spēle (20V212011); Ģitāras spēle (10V212011 un 20V212011); Flautas spēle (10V212031 un 20V212031); Saksofona spēle (10V212031 un 20V212031); Trompetes spēle (10V212031); Fagota spēle (20V212031); Sitaminstru
Skatīt vairāk