Ņemot vērā, ka no 2024. gada 1. janvāra Latvijā ir obligāta bioloģisko atkritumu šķirošana, papildus jau esošajiem atkritumu konteineriem būs pieejams vēl viens – brūnais, kur iešķirot virtuves un dārza atkritumus. Atbildīga atkritumu šķirošana samazinās arī kopējo atkrituma apjomu un līdz ar to katras mājsaimniecības izdevumus, proti, Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka no 2024. gada 1. janvāra maksa par dalīti vāktu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu tiek noteikta 60 % apmērā līdzšinējo 80% vietā no nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas.

Lai noslēgtu līgumu par bioloģisko atkritumu regulāru izvešanu, jāaizpilda pieteikums, elektroniski tas pieejams SIA “Jelgavas novada KU” mājaslapā https://www.jnku.lv/pieteikums-bio-atkritumi/, bet klātienē klienti tiek apkalpoti Jelgavā - Lielā iela 5/7 pirmajā stāvā.

SIA “CleanR” privātmāju iedzīvotājus pieteikties bioatkritumu konteineriem aicina klientu pašapkalpošanās vietnē manai.videi.lv, sūtot e-pastu: kc@cleanr.lv vai zvanot 67111001, savukārt daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji konteineram var pieteikties pie nama apsaimniekotāja.

Plašāka informācija ŠEIT.


Sākoties rudens sezonai un aktīvam lapkritim, Jelgavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus dārza atkritumus neizmest sadzīves atkritumiem paredzētajos konteineros, bet tos šķirot un nodot atsevišķi. Ja nav iespēju pašiem no dārza atkritumiem veidot kompostu, tad iedzīvotāji un uzņēmumi aicināti izmantot pašvaldību nodrošinātās iespējas.

Videi visdraudzīgākais un vienlaikus ekonomiski visizdevīgākais risinājums ir bioloģiski noārdāmos atkritumus katram pašam savā dārzā izmantot lietderīgi, kompostējot, mulčējot vai veidojot augstās dobes. Jelgavas novadā kompostēt ir atļauts ar nosacījumu, ja kompostēšana tiek veikta uz savā īpašumā esošas zemes un nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai un videi, kā arī personu mantai.

Tiem, kuriem nav iespējas veidot piemājas kompostu, pašvaldība atgādina, ka Jelgavas novadā ir izveidoti vairāki zaļo dārza atkritumu savākšanas laukumi, kuros vasaras sezonā no 1. aprīļa līdz 30. oktobrim bez maksas neierobežotā daudzumā iespējams nogādāt dārzeņus un augļu atkritumus, vecus augus, puķes, nopļautu zāli, koku lapas.

Zaļo dārza atkritumu savākšanas laukumi atrodas:

 • Cenu pagastā, Iecēnos (z.v. ar kad.apz.54440060402)
 • Zaļenieku pagastā "Lodītes" (z.v.ar kad.apz.54960040102)
 • Jaunsvirlaukas pagastā "Jaunzemju lauks" (z.v.ar kad.apz.54560100190)
 • Salgales pagastā “Vētras” (z.v.ar kad.apz. 54780070269)
 • Glūdas pagastā Skolas ielā, Nākotnē (z.v.ar kad.apz. 54520040360)

Tāpat novada iedzīvotāji privātā kārtā var rast iespēju šos atkritumus nogādāt uz atkritumu poligonu “Brakšķi” Līvbērzes pagastā.

Jelgavas valsts pilsētas atkritumu šķirošanas laukumos aizliegts nogādāt Jelgavas novada teritorijā savāktos bioloģiskos atkritumus.

Laukumos iedzīvotāji tiek aicināti būt atbildīgiem un uz savākšanas vietu vest tikai dārza atkritumus, kā arī atkritumus neizmest kopā ar maisiem. Savākšanas punktos iespējams nodot arī koku zarus un krūmus, bet novietojot tos atsevišķi krautnēs.

Papildus atgādinām, ka saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.14 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” visā Jelgavas novada teritorijā aizliegta atkritumu dedzināšana, t.sk. lapu un augu atlieku dedzināšana.


Liela izmēra sadzīves atkritumi (lielgabarīta), kurus izmēru dēļ nedrīkst ievietot atkritumu konteineros, piemēram, mēbeles, matrači:

 • Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas un Zaļenieku pagastu individuālo māju īpašnieki var nodot bez maksas, piesakot tos JNKU tīmekļa vietnē www.jnku.lv vai zvanot pa tālruni 8848. Daudzdzīvokļu māju īpašniekiem novietojot pie daudzdzīvokļu māju konteineriem saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu nosacījumiem;

 • Arī Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastos individuālo māju īpašnieki un daudzdzīvokļu māju īpašnieki lielgabarīta atkritumus var nodot bez maksas, piesakot to izvešanu SIA “Clean R” pa tālruni 67111001 un vienojoties par izvešanas datumu.

Daudzdzīvokļu māju pagalmos lielgabarīta atkritumus pie konteineriem lūdzam novietot tikai tad, ja mājas vecākais uzņēmumam SIA “Clean R” ir pieteicis izvešanu, saskaņā ar savstarpēji noslēgto līguma nosacījumiem.


Atkritumus, kas mājsaimniecībā radušies būvdarbu, demontāžas vai renovācijas veikšanas procesā, piemēram, izlietnes un azbestu saturoši būvgruži, jānodod uzņēmumam, kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir tiesīgs veikt ražošanas atkritumu pārvadāšanu vai arī tos patstāvīgi nogādāt būvniecības atkritumu savākšanas vietā atkritumu poligonā “Brakšķi”. Atkritumu apglabāšanas tarifs pieejams https://atkritumijkp.lv/pakalpojumi/papildpakalpojumu-cenradis/poligona-brakski-ievedamo-atkritumu-veidi-un-tarifi.


Bīstamie un videi kaitīgie preču atkritumi, piemēram, nolietotās baterijas, akumulatori, mājsaimniecības elektronisko iekārtu atkritumi, t.sk. ledusskapji, televizori, kā arī transportlīdzekļu apkopes atkritumi jānodod bīstamo atkritumu savākšanas punktos, ko organizē pēc valstī noteiktā ražotāja atbildības principa. Šādus atkritumus iespējams nodot arī Jelgavas valsts pilsētas šķiroto atkritumu savākšanas laukumos. Informācija par darba laiku pieejama tīmekļa vietnē www.zemgaleseko.lv.


Jelgavas novada teritorijā izvietoti tekstilizstrādājumu savākšanas konteineri. Šajos konteineros iedzīvotājiem ir iespēja nodot jebkāda veida apģērbu un apavus (gan jaunus, gan lietotus), mājas tekstilu - segas, palagus, galdautus u.c. Svarīgi, lai nododamais tekstils nav bijis saskarsmē ar ķīmiskiem līdzekļiem, motoreļļām un citām vielām, nav pelējis un sadriskāts, kā arī tam jābūt sausam, pretējā gadījumā atkārtotu dzīvi tam piešķirt nav iespējams. Tāpat pie tekstila nav šķirojamas rotaļlietas, gumijas zābaki, kā arī slēpošanas, plastmasas zābaki.

Tekstila atkritumu konteineri uzstādīti:

 • Elejā, Lietuvas šoseja 40;
 • Kalnciemā, Lielā iela 2;
 • Staļģenē, Lielupes iela 12;
 • Brankās, Parka iela 4;
 • Ānē, Celtnieku iela 12b.

Konteineri ir pieejami bez laika ierobežojuma.

Otrreizējai lietošanai derīgi sekojoši tekstila materiāli (apģērbi, apavi un mājas tekstils):

 • tīrs,
 • bez bojājumiem - caurumiem un plēsumiem,
 • nedaudz atiris pa vīli, bet ar stingru auduma struktūru,
 • visa veida apģērbs - krekli, bikses, jakas, mēteļi, šalles, cimdi, cepures (vilnas, kokvilnas, sintētikas, ādas, mākslīgās ādas),
 • dvieļi, aizkari,
 • paklāji, kas nepārsniedz 1.5*2metri,
 • jostas, somas,
 • gultas veļa, pārklāji, spilveni un segas.