Jelgavas novada administratīvajā teritorijā ir izveidoti trīs zaļo dārza atkritumu savākšanas laukumi: Cenu pagastā, Zaļeniekos un Staļģenē.

Laukumi darbosies vasaras sezonā no 1.aprīļa līdz 30.oktobrim. 

Cenu pagastā, Iecēnos (z.v. ar kad.apz.54440060402) 
Laukums darbosies vasaras sezonā no 1.aprīļa līdz 30.oktobrim. Laukuma darba laiks: piektdienās no plkst. 14:00-18:00, sestdienās un svētdienās no plkst. 10:00- 18:00.
Savākšanas punktā iespējams nodot arī koku zarus un krūmus, tos liekot atsevišķā krautnē.
Laukumā darbosies arī dežurants, kurš kontrolēs apmeklētāju plūsmu un izmetamo atkritumu atbilstību.

Zaļeniekos (z.v.ar kad.apz.54960040102), īpašuma nosaukums "Lodītes"
Laukums darbosies vasaras sezonā no 1.aprīļa līdz 30.oktobrim. Laukumā iespējams nodot arī koku zarus un krūmus, tos liekot atsevišķā krautnē.

Staļģenē (z.v.ar kad.apz.54560100190), īpašuma nosaukums "Jaunzemju lauks"
Laukums darbosies vasaras sezonā no 1.aprīļa līdz 30.oktobrim. Laukumā iespējams nodot arī koku zarus un krūmus, tos liekot atsevišķā krautnē.

Laukumā iedzīvotāji tiek aicināti būt atbildīgiem un uz savākšanas vietu vest tikai dārza atkritumus (dārzeņu un augļu atkritumi, veci augi, puķes, nopļauta zāle, koku lapas), kā arī lūdz  atkritumus izbērt konteinerā, nevis iemest ar iepakojumu un ja atkritumi atvesti maisos, maisu saturu izbērt konteinerā.

2023.gadā šāda veida kompostēšanas laukumi novada teritorijā tiks izveidoti vēl trīs pagastos – Valgundes pagasta Vītoliņu ciemā, Glūdas pagasta Nākotnes ciemā un Vircavas pagastā. Par izveidotajiem laukumiem un to darba laiku iedzīvotāji tiks informēti atsevišķi.

Papildus atgādinām, ka saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.14 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” visā Jelgavas novada teritorijā aizliegta atkritumu dedzināšana, t.sk. lapu un augu atlieku dedzināšana.

 

Pavasara sezonai sākoties un uzsākot teritoriju kopšanu iedzīvotāji aicināti pērnā gada koku lapas grābt tikai tādās vietās, kur iespējama lapu kompostēšana vai tam izveidota kompostēšanas vieta. Pārējās vietās lapas atstāt turpat zālienā, kur, uzsākot zāles pļaušanas sezonu, lapas tiks sasmalcinātas, veidojot mēslojumu augsnei.

Jelgavas valsts pilsētas atkritumu šķirošanas laukumos aizliegts nogādāt Jelgavas novada teritorijā savāktos bioloģiskos atkritumus, tādēļ pašvaldība aicina novada iedzīvotājus izmantot divas iespējas:

 • kompostēt savāktos bioloģiskos atkritumus (lapas, zāli un augu atliekas) savā privātajā teritorijā, izveidojot komposta novietni, kas rezultējas ar lielisku mēslojumu;
 • privātā kārtā rast iespēju šos atkritumus nogādāt uz atkritumu poligonu “Brakšķi” Līvbērzes pagastā.

Sausos koku zarus dedzināt ir atļauts!

 

Liela izmēra sadzīves atkritumi (lielgabarīta), kurus izmēru dēļ nedrīkst ievietot atkritumu konteineros, piemēram, mēbeles, matrači:

 • Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas un Zaļenieku pagastu individuālo māju īpašnieki var nodot bez maksas, piesakot tos JNKU tīmekļa vietnē www.jnku.lv vai zvanot pa tālruni 8848. Daudzdzīvokļu māju īpašniekiem novietojot pie daudzdzīvokļu māju konteineriem saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu nosacījumiem.
 • Arī Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastos individuālo māju īpašnieki un daudzdzīvokļu māju īpašnieki lielgabarīta atkritumus var nodot bez maksas, piesakot to izvešanu SIA “Clean R” pa tālruni 67111001 un vienojoties par izvešanas datumu.

Daudzdzīvokļu māju pagalmos lielgabarīta atkritumus pie konteineriem lūdzam novietot tikai tad, ja mājas vecākais uzņēmumam SIA “Clean R” ir pieteicis izvešanu, saskaņā ar savstarpēji noslēgto līguma nosacījumiem.  

 

Arī šogad SIA "Jelgavas novada KU" īsteno iniciatīvu un organizē Jelgavas novada iedzīvotājiem riepu bezmaksas nodošanas akciju 2 reizes gadā ( 10. aprīlis – 10.maijam un 10.novembris- 10.decembrim). Nolietotās riepas bezmaksas varēs atstāt sekojošās vietās:

Ozolniekos, Kastaņu ielā 2 (OKSDU bāze) iedzīvotāji nolietotās riepas varēs atvest un ievietot 8m3 konteinerā darba dienās no plkst. 8 00 līdz 16 00. Teritorija ir iežogota un ārpus darba laika būs slēgta.

Elejā, Bauskas ielā 3 (SIA "Jelgavas novada KU" īpašuma pagalmā) iedzīvotāji nolietotās riepas varēs atvest un ievietot 8m3 konteinerā darba dienās no plkst. 8 00 līdz 16 00. Teritorija ir iežogota un ārpus darba laika būs slēgta.

Staļģenē, Niedru ielā 9 ( JNKU bāze) iedzīvotāji par nolietoto riepu nodošanu aicināti aizpildīt pieteikumu mājaslapā www.jnku.lv . Pēc pieteikuma saņemšanas SIA "Jelgavas novada KU" darbinieks sazināsies, lai vienotos par laiku, kurā iespējams aizvest riepas.

Līdzšinējā pieredze liecina, ka šāda kārtība un savstarpējā sadarbība motivē cilvēkus rīkoties atbildīgi un neizmest riepas neatļautās vietās.

Ārpus akcijas darbības perioda novada iedzīvotāji nolietotās riepas var nodot, aizpildot pieteikumu, kas atrodas mājaslapā www.jnku.lv.

 

Atkritumus, kas mājsaimniecībā radušies būvdarbu, demontāžas vai renovācijas veikšanas procesā, piemēram, izlietnes un azbestu saturoši būvgruži, jānodod uzņēmumam, kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir tiesīgs veikt ražošanas atkritumu pārvadāšanu vai arī tos patstāvīgi nogādāt būvniecības atkritumu savākšanas vietā atkritumu poligonā “Brakšķi”. Atkritumu apglabāšanas tarifs pieejams https://atkritumijkp.lv/pakalpojumi/papildpakalpojumu-cenradis/poligona-brakski-ievedamo-atkritumu-veidi-un-tarifi.

Bīstamie un videi kaitīgie preču atkritumi, piemēram, nolietotās baterijas, akumulatori, mājsaimniecības elektronisko iekārtu atkritumi, t.sk. ledusskapji, televizori, kā arī transportlīdzekļu apkopes atkritumi jānodod bīstamo atkritumu savākšanas punktos, ko organizē pēc valstī noteiktā ražotāja atbildības principa. Šādus atkritumus iespējams nodot arī Jelgavas valsts pilsētas šķiroto atkritumu savākšanas laukumos. Informācija par darba laiku pieejama tīmekļa vietnē www.zemgaleseko.lv.

Šogad Jelgavas novada teritorijā izvietoti tekstilizstrādājumu savākšanas konteineri. Šajos konteineros iedzīvotājiem ir iespēja nodot jebkāda veida apģērbu un apavus (gan jaunus, gan lietotus), mājas tekstilu - segas, palagus, galdautus u.c. Svarīgi, lai nododamais tekstils nav bijis saskarsmē ar ķīmiskiem līdzekļiem, motoreļļām un citām vielām, nav pelējis un sadriskāts, kā arī tam jābūt sausam, pretējā gadījumā atkārtotu dzīvi tam piešķirt nav iespējams. Tāpat pie tekstila nav šķirojamas rotaļlietas, gumijas zābaki, kā arī slēpošanas, plastmasas zābaki.

Otrreizējai lietošanai derīgi sekojoši tekstila materiāli (apģērbi, apavi un mājas tekstils):

 • tīrs,
 • bez bojājumiem - caurumiem un plēsumiem,
 • nedaudz atiris pa vīli, bet ar stingru auduma struktūru,
 • visa veida apģērbs - krekli, bikses, jakas, mēteļi, šalles, cimdi, cepures (vilnas, kokvilnas, sintētikas, ādas, mākslīgās ādas),
 • dvieļi, aizkari,
 • paklāji, kas nepārsniedz 1.5*2metri,
 • jostas, somas,
 • gultas veļa, pārklāji, spilveni un segas.

Tekstila atkritumu konteineri uzstādīti:

 • Elejā, Lietuvas šoseja 40;
 • Kalnciemā, Lielā iela 2;
 • Staļģenē, Lielupes iela 12;
 • Brankās, Parka iela 4;
 • Ānē, Celtnieku iela 12b.

Konteineri ir pieejami bez laika ierobežojuma.