Kontakti

Darbinieki

Aļona Virviča-Jansone

Vadītāja
alona.virvicajansone [at] jelgavasnovads.lv

Agrita Olehnoviča

Vadītāja
agrita.olehnovica [at] jelgavasnovads.lv
Prombūtnē

Anita Škutāne

Vadītājas vietniece
anita.skutane [at] jelgavasnovads.lv

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv

Inese Skromane

Sociālo pakalpojumu attīstības projektu vadītāja
inese.skromane [at] jelgavasnovads.lv

Agris Dobrovoļskis

Izglītības projektu vadītājs
agris.dobrovolskis [at] jelgavasnovads.lv

Lelde Šantare

Izglītības projektu vadītāja
lelde.santare [at] jelgavasnovads.lv

Gatis Kasparinskis

Starptautisko projektu vadītājs
gatis.kasparinskis [at] jelgavasnovads.lv

Kristīne Kūlīte

Starptautisko projektu vadītāja
kristine.kulite [at] jelgavasnovads.lv

Anita Krūmiņa

LIFE programmas projekta „LIFE GoodWater – Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” vadītāja
anita.krumina [at] jelgavasnovads.lv

Kristīne Korsaka

Vides un infrastruktūras projektu vadītāja
kristine.korsaka [at] jelgavasnovads.lv

Matīss Priede

Būvinženieris
matiss.priede [at] jelgavasnovads.lv

Edgars Jumītis

Ceļu būvinženieris
edgars.jumitis [at] jelgavasnovads.lv

Projektu nodaļas mērķis ir veicināt Jelgavas novada līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību un līdzdarboties Jelgavas novada pašvaldības izaugsmē un veicināt tās atpazīstamību Latvijā un pasaulē.

Projektu nodaļas devīze: “Labāk nodilt, nekā sarūsēt” (Didro)

Projektu nodaļas vērtības:

  • inovācija – esam gatavi ieviest jaunas idejas Jelgavas novada attīstībā atbilstoši mūsdienīgiem risinājumiem;
  • atbildība – kvalitatīvi un profesionāli izpildīsim  mums uzticētos pienākumus;
  • sadarbība – ieklausīsimies katra interesenta vajadzībās un kopā izvērtēsim prioritātes, lai rastu vislabāko risinājumu nestandarta situācijās.

Projektu nodaļa ir Jelgavas novada pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas pilda pašvaldības kompetencē esošās funkcijas novada sociāli ekonomiskās attīstības veicināšanai un investīciju piesaistei:

  • nodaļa nodrošina investīciju projektu plānošanas un ieviešanas procesu;
  • līdzdarbojas Jelgavas novada pašvaldības izaugsmē un veicina tās reputāciju un atpazīstamību Latvijā un pasaulē, kā arī nodrošina pašvaldības starptautisko sadarbību;
  • veicina sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām.