Kontakti

Darbinieki

Agrita Landzāne

Vadītāja
agrita.landzane [at] jelgavasnovads.lv

Anita Škutāne

Vadītājas vietniece
anita.skutane [at] jelgavasnovads.lv

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv

Inese Skromane

Sociālo pakalpojumu attīstības projektu vadītāja
inese.skromane [at] jelgavasnovads.lv

Agris Dobrovoļskis

Izglītības projektu vadītājs
agris.dobrovolskis [at] jelgavasnovads.lv

Lelde Šantare

Izglītības projektu vadītāja
lelde.santare [at] jelgavasnovads.lv

Gatis Kasparinskis

Starptautisko projektu vadītājs
gatis.kasparinskis [at] jelgavasnovads.lv

Kristīne Kūlīte

Starptautisko projektu vadītāja
kristine.kulite [at] jelgavasnovads.lv

Vita Rozenfelde

Projektu vadītāja
vita.rozenfelde [at] jelgavasnovads.lv

Anita Krūmiņa

LIFE programmas projekta „LIFE GoodWater – Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” vadītāja
anita.krumina [at] jelgavasnovads.lv

Projektu nodaļas mērķis ir veicināt Jelgavas novada līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību un līdzdarboties Jelgavas novada pašvaldības izaugsmē un veicināt tās atpazīstamību Latvijā un pasaulē.

Projektu nodaļas devīze: “Labāk nodilt, nekā sarūsēt” (Didro)

Projektu nodaļas vērtības:

  • inovācija – esam gatavi ieviest jaunas idejas Jelgavas novada attīstībā atbilstoši mūsdienīgiem risinājumiem;
  • atbildība – kvalitatīvi un profesionāli izpildīsim  mums uzticētos pienākumus;
  • sadarbība – ieklausīsimies katra interesenta vajadzībās un kopā izvērtēsim prioritātes, lai rastu vislabāko risinājumu nestandarta situācijās.

Projektu nodaļa ir Jelgavas novada pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas pilda pašvaldības kompetencē esošās funkcijas saistībā ar novada sociāli ekonomisko attīstību, investīciju piesaistes, uzņēmējdarbības un tūrisma jomā:

  • nodaļa nodrošina investīciju projektu plānošanas un ieviešanas procesu;
  • sekmē uzņēmējdarbības attīstību novada administratīvajā teritorijā;
  • īsteno pašvaldības funkcijas tūrismā sadarbībā ar tūrisma objektiem, uzņēmējiem, pagastu pārvaldēm un Jelgavas reģionālo Tūrisma centru, popularizējot novada tūrisma piedāvājumu;
  • līdzdarbojas Jelgavas novada pašvaldības izaugsmē un veicina tās reputāciju un atpazīstamību Latvijā un pasaulē, kā arī nodrošina pašvaldības starptautisko sadarbību;
  • veicina sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām.