Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 21 rezultāti
  SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts nekustamo īpašumu “Blokmāja”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5456 511 0003.
  Izsoles solis, EUR
  50
  Pagasts
  Jaunsvirlaukas pagasts
  Statuss
  Aktuāls
  SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts nekustamo īpašumu “Laukmaļi”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5486 003 0002.
  Izsoles solis, EUR
  200
  Pagasts
  Valgundes pagasts
  Statuss
  Aktuāls
  Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Celtnieku iela 13-1, Āne, Cenu pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54449000971, kas sastāv no dzīvokļa 25 m² platībā, kopīpašuma 250/4413 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54440070111001, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 54440070111002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54440070111.
  Izsoles solis, EUR
  100
  Pagasts
  Cenu pagasts
  Statuss
  Aktuāls
  Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Progresa iela 6-1, Tetele, Cenu pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54449001013, kas sastāv no dzīvokļa 56,4 m² platībā, kopīpašuma 564/7843 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 54440080115001, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 54440080115002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54440080115.
  Izsoles solis, EUR
  300
  Pagasts
  Cenu pagasts
  Statuss
  Aktuāls
  Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Celtnieku iela 13-2, Āne, Cenu pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54449000973, kas sastāv no dzīvokļa 28,4 m² platībā, kopīpašuma 284/4413 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54440070111001, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 54440070111002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54440070111.
  Izsoles solis, EUR
  100
  Pagasts
  Cenu pagasts
  Statuss
  Aktuāls
  Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Ādītes ceļš 6, Salgales pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54780070321, kas sastāv no zemes vienības 1,4929 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54780070268.
  Izsoles solis, EUR
  500
  Pagasts
  Salgales pagasts
  Statuss
  Aktuāls
  Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Rožlapas”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54960070125, kas sastāv no zemes vienības 0,9022 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54960070125.
  Izsoles solis, EUR
  300
  Pagasts
  Zaļenieku pagasts
  Statuss
  Aktuāls
  Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Smēdes”, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr. 54740120059, kas sastāv no zemes vienības 0,326 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740120059 un viendzīvokļa dzīvojamās ēkas 38,1 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu 54740120059001.
  Izsoles solis, EUR
  100
  Pagasts
  Sesavas pagasts
  Statuss
  Aktuāls
  Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Ošu mežs”, Vilces pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr. 54900060174, kas sastāv no zemes vienības 0,88 ha platībā ( no tās mežaudze -0,76 ha) ar kadastra apzīmējumu 54900060173.
  Izsoles solis, EUR
  300
  Pagasts
  Vilces pagasts
  Statuss
  Aktuāls
  Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Virši”-2, Jaunpēternieki, Cenu pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54449000894, kas sastāv no dzīvokļa 41,1 m² platībā, kopīpašuma 381/6452 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 54440040050001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54440040050.
  Izsoles solis, EUR
  100
  Pagasts
  Cenu pagasts
  Statuss
  Aktuāls
  Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Gladiolas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54620070029, kas sastāv no lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 15,78 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620070057.
  Izsoles solis, EUR
  5000
  Pagasts
  Līvbērzes pagasts
  Statuss
  Noslēdzies
  SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētus valsts nekustamos īpašumus:
  - nekustamo īpašumu “Centri”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5456 011 0207. Izsoles sākumcena EUR 15 700,00, nodrošinājums – EUR 1 570,00, izsoles solis – EUR 100,00;
  - nekustamo īpašumu “Blokmāja”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5456 511 0003. Izsoles sākumcena EUR 6 400,00, nodrošinājums – EUR 640,00, izsoles solis – EUR 50,00.
  Izsoles solis, EUR
  100 50
  Pagasts
  Jaunsvirlaukas pagasts
  Statuss
  Noslēdzies
  Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Stūri”, Platones pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54700050166, kas sastāv no zemes vienības 0,653 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54700050156.
  Izsoles solis, EUR
  100
  Pagasts
  Platones pagasts
  Statuss
  Noslēdzies
  Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Poķu lauks”, Platones pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54700050047, kas sastāv no zemes vienības 1,0451 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54700050148.
  Izsoles solis, EUR
  100
  Pagasts
  Platones pagasts
  Statuss
  Noslēdzies
  Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Stūri”, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54110010204, kas sastāv no zemes vienības 3,6613 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54110010201.
  Izsoles solis, EUR
  1000
  Pagasts
  Kalnciema pagasts
  Statuss
  Noslēdzies
  Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Paceplīši”, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54520040446, kas sastāv no zemes vienības 0,4548 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54520040445.
  Izsoles solis, EUR
  100
  Pagasts
  Glūdas pagasts
  Statuss
  Noslēdzies
  Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums  “Dzelzceļa ēka 1A”-1, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54529000393, kas sastāv no dzīvokļa 40,7 m² platībā, kopīpašuma 417/3588 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050001002 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 54520050001003.
  Izsoles solis, EUR
  100
  Pagasts
  Glūdas pagasts
  Statuss
  Noslēdzies
  Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Ūbeles”, Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54620101064, kas sastāv no zemes vienības 0,1205 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620101062 un mežaudzes.
  Izsoles solis, EUR
  100
  Pagasts
  Līvbērzes pagasts
  Statuss
  Noslēdzies
  Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Lāsītes”, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54110010212, kas sastāv no zemes vienības 0,4688 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54110010210.
  Izsoles solis, EUR
  100
  Pagasts
  Kalnciema pagasts
  Statuss
  Noslēdzies
  Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Dzelzceļa ēka 4”-7, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54529000417, kas sastāv no dzīvokļa 47,9 m2 platībā un kopīpašuma 479/3598 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050001004 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 54520050001005.
  Izsoles solis, EUR
  100
  Pagasts
  Glūdas pagasts
  Statuss
  Noslēdzies