Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 2 rezultāti
  Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrajā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Indrēni”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54820060030, kas sastāv no zemes vienības 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54820060028.
  Izsoles solis, EUR
  100
  Pagasts
  Svētes pagasts
  Statuss
  Aktuāls
  Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešajā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Iecavas iela 2-5, Brankas, Cenu pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54449000918, kas sastāv no dzīvokļa 33,4 m2 platībā un kopīpašuma 334/2338 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54440050293001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54440050293.
  Izsoles solis, EUR
  100
  Pagasts
  Cenu pagasts
  Statuss
  Aktuāls