Kontakti

izglitibasparvalde [at] jelgavasnovads.lv

Atrašanās vieta

Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

Darbinieki

Kristīne Strūberga

Vadītāja
kristine.struberga [at] jelgavasnovads.lv

Inga Vilcāne

Vadītāja vietnieks finanšu jomā
inga.vilcane [at] jelgavasnovads.lv

Vivita Eiklone

Vadītājas vietniece izglītības jomā
vivita.eiklone [at] jelgavasnovads.lv

Aigars Krastiņš

Vadītāja vietnieks saimnieciskajā jomā
aigars.krastins [at] jelgavasnovads.lv

Jānis Erno

Galvenais speciālists izglītības tehnoloģiju jomā
janis.erno [at] jelgavasnovads.lv

Alda Bite

Galvenais speciālists bērnu tiesību aizsardzības jomā
alda.bite [at] jelgavasnovads.lv

Ginta Avotiņa

Galvenais speciālists izglītības kvalitātes jomā
ginta.avotina [at] jelgavasnovads.lv

Izglītības pārvalde ir Jelgavas novada pašvaldības dibināta iestāde, kura pilda normatīvajos aktos pašvaldībai paredzētās izglītības pārvaldes funkcijas un īsteno pašvaldības kompetenci izglītībā.

Darbības mērķi:

  • organizēt Pašvaldības funkciju īstenošanu izglītībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Pašvaldības attīstības stratēģiju un iedzīvotāju vajadzībām;
  • nodrošināt izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu un atbalstu izglītojamajiem un pedagogiem;
  • sekmēt izglītības iestāžu materiālās bāzes un tehnisko resursu efektīvu izmantošanu, finanšu resursu piesaisti un racionālu apsaimniekošanu.