Kontakti

Darbinieki

Kristīne Strūberga

Vadītāja
kristine.struberga [at] jelgavasnovads.lv

Inga Vilcāne

Vadītājas vietniece informācijas un plānošanas jautājumos
inga.vilcane [at] jelgavasnovads.lv

Jānis Erno

Galvenais speciālists izglītības tehnoloģiju jautājumos
janis.erno [at] jelgavasnovads.lv

Vivita Eiklone

Vadītājas vietniece izglītības jomā
vivita.eiklone [at] jelgavasnovads.lv

Aigars Krastiņš

Vadītājas vietnieks saimnieciskajos jautājumos
aigars.krastins [at] jelgavasnovads.lv

Alda Bite

Speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
alda.bite [at] jelgavasnovads.lv

Ginta Avotiņa

Galvenais speciālists
ginta.avotina [at] jelgavasnovads.lv

Izglītības pārvalde ir Jelgavas novada pašvaldības dibināta iestāde, kura pilda normatīvajos aktos pašvaldībai paredzētās izglītības pārvaldes funkcijas un īsteno pašvaldības kompetenci izglītībā.

Darbības mērķi:

  • organizēt Pašvaldības funkciju īstenošanu izglītībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Pašvaldības attīstības stratēģiju un iedzīvotāju vajadzībām;
  • nodrošināt izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu un atbalstu izglītojamajiem un pedagogiem;
  • sekmēt izglītības iestāžu materiālās bāzes un tehnisko resursu efektīvu izmantošanu, finanšu resursu piesaisti un racionālu apsaimniekošanu.