Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta ieviešanas laiks: 20.06.2024. – 1.10.2024. Latvijas Pašvaldību Savienības finansējums Jelgavas novada pašvaldībai: 1 500 EUR Moto: “Veidosim daudzveidīgu, videi draudzīgu un saimnieciski rosīgu Latviju un tīkamu tās ainavu!” …
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta nr.: 2023-1-LV01-KA120-SCH-000191740 Īstenošanas laiks: 01.06.2024. – 31.12.2027. Projekta mērķis: Jelgavas novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģiskā personāla labās prakses apgūšana, sevis pilnveidošana, lai uzlabotu izglītības…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta Nr. 2024-2-LIT007 Projekta ieviešanas laiks: 03.06.2024.- 13.12.2024. Projekta finansējums: Projekta kopējais finansējums: 1 660,01 EUR Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums: 1 500 EUR Jelgavas novada pašvaldības…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta Nr. 2024-2-MDM098 Projekta ieviešanas laiks: 03.06.2024.- 30.11.2024. Projekta finansējums: Projekta kopējais finansējums: 5 366,63 EUR Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums: 2 500 EUR Jelgavas novada pašvaldības…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta Nr. 2024-2-TRK022 Projekta ieviešanas laiks: 03.06.2024.- 30.11.2025. Projekta finansējums: Projekta kopējais finansējums: 6 471,25 EUR Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums: 5 000 EUR Jelgavas novada pašvaldības…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.06.2024.
  Projekts apstiprināts ar Zivju fonda padomes 2024. gada 3. aprīļa lēmumu (padomes sēdes protokols Nr.4.1-28e/3/2024) Projekta ieviešanas laiks: 01.06.2024. - 30.09.2024. Projekta mērķis: Atjaunot un uzlabot dažādu Svētes upē esošo…
  Statuss:
  Īstenošanā
  30.05.2024.
  Projekts apstiprināts ar Zivju fonda padomes 2024. gada 3. aprīļa lēmumu (padomes sēdes protokols Nr.4.1-28e/3/2024) Projekta ieviešanas laiks: 01.07.2024. - 31.10.2024. Projekta mērķis: Veicināt zivju resursu daudzveidību,…
  Projekta Nr.: 101137694 Ieviešanas laiks: 01.01.2024.-30.06.2025. Projekta mērķis: pašvaldībām un vietējiem iedzīvotājiem īstenot pasākumus, lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi un pielāgotos mainīgajiem apstākļiem. Tas var ietvert…
  Projekta Nr. LL-00143 Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2024. –30.04.2026. Projekta mērķis: izveidot jaunu daudzfunkcionālu iekļaujošu tīklu "Sensorā lasītava ar profesionālu informācijas punktu" Paņevežas un Šauļu rajonu (Lietuvā), kā arī…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta numurs: 2023-1-EL01-KA210-SCH-000155609 Ieviešanas laiks: 01/01/2024 – 30/06/2025 Projekta mērķis: palielināt skolēnu izpratni par klimata pārmaiņām un vides jautājumiem, palīdzēt apgūt un piemērot dažādus vides noteikumus,…