• Platība: 86.72 km2
  • Iedzīvotāju skaits: 1498 (uz 02.01.2018.)

Teritorija

Platones pagasts robežojas ar Jelgavas pilsētu un Jelgavas novada  Svētes, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Vircavas un Jaunsvirlaukas pagastiem. Pagasts atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā – to šķērso dzelzceļa līnija Rīga – Jelgava - Šauļi, pa kuru kursē tikai tālsatiksmes vilcieni. Caur pagasta teritoriju ved nozīmīgi autoceļi Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža, Vircava – Platone, Ērmiķi – Lielplatone – Tīsi, Platones stacija – Sesava – Lietuvas robeža. Attālums no pagasta centra Platones līdz rajona centram Jelgavai ir 14km, bet līdz Rīgai 62km. Blīvāk apdzīvotās vietas pagastā ir Platone, Lielvircava, Poķi, Pēterlauki, Jaunplatone un Lapas.

Pagasta apdzīvotās vietas

Platone, Poķi, Lielvircava, Pēterlauki

Daba

Platones pagasts atrodas Viduslatvijas zemienes Zemgales līdzenumā. Pagasta teritoriju šķērso Platones, Audruves, Elejas un Vircavas upes. Platones pagasta teritorijā atrodas gan republikas, gan vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (divi  mikroliegumi atsevišķām putnu sugām, senkapu teritorija un vairāki dižkoki)

Vēsture

1935. gadā Jelgavas apriņķa Platones pagasta platība bija 52,39 km² un tajā dzīvoja 1090 iedzīvotāji. 1945. gadā pagastā izveidoja Ābelītes un Platones ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja.
Platones ciems ietilpis Jelgavas (1949-1962, pēc 1967. gada) un Dobeles (1962-1967) rajonos. 1962. gadā Platones ciemam pievienoja Lielvircavas ciema kolhoza "Sarkanā zvaigzne" teritoriju, 1965. gadā — Lielplatones ciema kolhoza "Sarkanā zvaigzne" teritoriju. 1974. gadā pievienoja daļas no Lielplatones un Vircavas ciemiem un Elejas lauku teritorijas, bet daļu ciema teritorijas pievienoja Vircavas ciemam. 1979. gadā pievienoja daļu likvidētā Vecsvirlaukas ciema. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2009. gadā Platones pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Jelgavas novadā.

Novadnieki

  • Gleznotājs Ģederts Eliass (1887. – 1975.)
  • Mākslas zinātnieks Kristaps Eliass (1886. – 1963.)

Platones pagasta logo apraksts:

Jelgavas novada Platones pagasta logo ir stilizēts Platones pagasta identitātes – Pēterlauku vējdzirnavu grafisks attēls zelta krāsā: dzirnavas simbolizē darbu, maizi un kustību, savukārt, to četri spārni simbolizē Platones pagasta 4 ciemus (Platone, Lielvircava, Poķi, Pēterlauki) un 4 upes (Platone, Vircava, Eleja, Audruve). Trīs logi dzirnavu siluetā, kas atgādina nozīmīgāko arhitektūras pieminekli pagastā – Lielvircavas baznīcu, simbolizē skatu uz Platoni vakar, šodien un rīt. Dzirnavu siluets simboliski ir novietots uz ūdensrozes lapas Platones upē. Kompozīcijā izmantotas trīs krāsas: zaļā (stabilitāte) - simbolizē Platones laukus un mežus, zilā (izaugsme) – pagasta upes un strautus, zelta (vērtības) – bagāto kultūras mantojumu un tradīcijas. Zem dzirnavu silueta uz zaļa fona ar baltiem burtiem ir uzraksts “Platones pagasts”.

Platones logo izmantotas tieši tādas krāsas, kā Jelgavas novada logo, uzsverot Platones pagasta piederību Jelgavas novadam.

Video autori: Antra Leite-Straume un Jēkabs Vilkārsis

Platones pagasta pārvalde

platonespp [at] jelgavasnovads.lv