Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads

Kadastra numurs: 54700070151 
Platība: 1008,80 m2
Lietošanas mērķis: kultūras dzīves organizēšana un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana Lielvircavā
Iznomātājs: SIA “Lielvircava AGRO”, reģ. Nr. 41703003515
Nomas maksa: 1,04 EUR (viens euro 4 centi) (bez PVN) par vienu kvadrātmetru mēnesī
Nomas līguma darbības termiņš: līdz 30.12.2027.Stārķu iela 24, Vecsvirlauka, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

kadastra Nr. 54560060053

platība: 61,9 m2

Lietošanas mērķis: bibliotēkas pakalpojumu sniegšana

Iznomātājs: privātpersona

Nomas maksa: 200 EUR (divi simti euro) (bez PVN) mēnesī

Nomas līguma darbības termiņš: līdz 03.04.2028.