Jelgavas novada Sporta centra sporta ārste
Goda diploms par ilggadēju, profesionālu un nesavtīgu ieguldījumu Jelgavas novada sportistu veselības uzraudzībā
Gads
2022. gads
Apbalvojuma veids
Goda diploma saņēmēji