Biedrības “LielBarons” valdes priekšsēdētāja, tūrisma informācijas punkta Lielvircavas muižā ilggadēja vadītāja
Atzinības raksts par izcilu profesionālu ieguldījumu nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanā un Latvijas kultūras vērtību popularizēšanā
Gads
2022. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji