Atzinības raksts par iedzīvotāju izglītošanu mākslas jomā un īstenoto kultūras mantojumu Lielplatones pagastā
Gads
2022. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji