Atzinības raksts par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu “Leču ģimenes stipendijas” piešķiršanā un uzturēšanā Ozolnieku vidusskolas izglītojamiem
Gads
2022. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji