Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas pedagoģe
Atzinības raksts par nozīmīgu profesionālo ieguldījumu Jelgavas novada un Latvijas jauniešu un pieaugušo izglītošanā
Gads
2022. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji