Ozolnieku vidusskolas skolotāja
Atzinības raksts par nozīmīgu profesionālo ieguldījumu jauniešu ar speciālām vajadzībām izglītošanā, veicinot iekļaujošas izglītības īstenošanu Jelgavas novadā
Gads
2022. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji