Jelgavas novada jauktā kora „Sidrabe” un senioru kora „Gaisma” diriģente.
Atzinības raksts par lielu ieguldījumu kultūras attīstībā un Jelgavas novada popularizēšanā.
Gads
2011. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji