Jelgavas novada Sporta centra direktors.
Atzinības raksts par lielo ieguldījumu sporta attīstībā un jauniešu panākumu veicināšanā sportā.
Gads
2011. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji