Projekta Nr. VP2023-5/10

Projekta ieviešanas laiks: 03.07.2023. –31.10.2023.

 

attels

Projekta finansējums: EUR 5438,30 (100% finansējumu nodrošina Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2023.-2025. gadam).

Projekta mērķis: pilnveidot Jelgavas novada jauniešu līdzdalības mehānismu, izveidojot Jelgavas novada jauniešu domi.

Mērķa grupa: Jelgavas novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tajā skaitā jaunieši ar ierobežotām iespējām (lauku jaunieši); darba ar jaunatni veicēji Jelgavas novadā.

Projekta aktivitātes:

  • Pieredzes apmaiņas vizītes Bauskas un Madonas novadu pašvaldībās;
  • Jelgavas novada jauniešu domes nolikuma izstrāde;
  • Neformālās izglītības apmācības par jauniešu līdzdalības iespējām;
  • Jelgavas novada jauniešu domes izveide;
  • Noslēguma pasākums “Kafija ar politiķiem”.

Projekta rezultāti:

Projektā tiks izveidota Jelgavas novada jauniešu dome (kurā darbosies vismaz 35 novada jaunieši) un izstrādāts nolikums, uz kura pamata dome darbosies. Pirms domes izveides jaunieši un darba ar jaunatni veicēji būs guvuši pieredzi un labās prakses piemērus no Madonas un Bauskas novadu pašvaldībām, paplašinājuši zināšanas par līdzdalības mehānismiem un to pielietošanu jauniešu dzīvē neformālajās apmācībās, kā arī projekta noslēgumā - tikušies ar vietējiem lēmumu pieņēmējiem, lai definētu turpmākās sadarbības formas un mērķus.

Izveidojot jauniešu domi, novada jauniešiem, kas lielākoties ir lauku jaunieši, pavērsies plašākas iespējas ietekmēt lēmumus savā pašvaldībā un izveidota vieta, kur izteikt savu viedokli un tikt sadzirdētiem vēl ilgi pēc projekta noslēguma.

Projekta vadītāja:

Kristīne Kūlīte

Starptautisko projektu vadītāja
kristine.kulite [at] jelgavasnovads.lv

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros