Jaunatne
Bilde

Jelgavas novada jaunieši un darba ar jaunatni veicēji devās tālākā braucienā uz Madonas novadu, lai iepazītu labās prakses piemēru pašvaldības darbā ar jauniešiem, kā arī aktīvās jauniešu domes darbu.

Madonas novads ir viena no tām Latvijas pašvaldībām, kuras vārds izskan darba ar jaunatni veicēju sarunās, runājot par labo praksi darbā ar jauniešiem. Savukārt, jauniešu dome šajā pašvaldībā darbojas jau kopš 2008. gada. Ar pašvaldības atbalstu un ilggadējo pieredzi tā kļuvusi par spēcīgu jauniešu institūciju, kas realizē savas idejas, organizē jauniešu pasākumus un spēj aizstāvēt un pārstāvēt jauniešu viedokli, kad tas nepieciešams.

"Mēs, Jelgavas novada pašvaldības jaunatnes darbinieki kopā ar projekta vadītāju, sagatavojot projekta pieteikumu, izlēmām iekļaut Madonas novada pašvaldību par mūsu sadarbības partneri projektā, lai mācītos no labā piemēra un saņemtu atbalstu, veidojot savu Jelgavas novada jauniešu domi.

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā viesojāmies Madonas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “KUBS”, kas ir mājvieta arī jauniešu domei. Ierodoties centrā, mūs laipni sagaidīja atraktīvā jauniešu domes priekšsēdētāja Samanta Rumpīte ar savu jauniešu komandu un izrādīja mājīgās “KUBA” telpas, kur jaunieši ikdienā darbojas. Centrā notiek gan dažādu interešu pulciņu nodarbības, gan tematiskie jauniešu pasākumi, kā arī jauniešiem šeit ir iespēja līdzdarboties jauniešu domē, biedrībā “Jaunieši Madonai” un dažādu projektu un iniciatīvu realizēšanā.

Izmantojot interaktīvo aplikāciju Kahoot! mēs iepazinām Madonas novada jauniešu domes darbu un iedvesmojāmies no tā. Jauniešu dome ar pašvaldības atbalstu ik gadu organizē tādus pasākumus kā jauniešu rudens un pavasara forumus, Jauniešu dienas, jaunatnes lietu gada balvu “Sudraba gailis”, talantu konkursu “Kronis visam”, kā arī rīko dažādas apmācības, orientēšanās u.c. pasākumus.

Savukārt, Madonas novada Centrālās administrācijas Attīstības nodaļas vecākā speciāliste jaunatnes un ģimenes politikas jomā Inga Strazdiņa mūs iepazīstināja ar to, kā darbs ar jaunatni tiek organizēts Madonas novadā. Inga ir tas cilvēks, kas organizē metodisko darbu jaunatnes darbiniekiem un multifunkcionālo centru vadītājiem, raksta un vada projektus, sadarbojas ar jauniešu domi,  pārvalda tās budžetu un veic vēl virkni pienākumu, lai jauniešu lietas Madonas novadā būtu labās prakses piemēra vērtas." stasta Kristīne Kūlīte starptautisko projektu vadītāja. 

 

Valsts jaunatnes programma

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.