Projekta Nr.: VP2023/3-21

Projekta ieviešanas laiks: 15.08.2023. - 31.12.2023.

Projekta mērķis: stiprināt izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, tajā skaitā Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai un atbalstot un sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu.

Projekta iesniedzējs: Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar izglītības iestādēm:

  • Elejas vidusskola
  • Vilces pamatskola

Projekta tiešā mērķa grupa: galvenā mērķa grupa vidusskolām ir skolēni no 6. līdz 12.klasei un izglītības iestāžu pašpārvalžu dalībnieki. Pamatskolas līmenī 5.-9. klašu skolēni un izglītības iestādes pašpārvaldes dalībnieki.

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Elejas vidusskolā galveno aktivitāšu plānā ietilpst 3 podkāstu ierakstīšana un montēšana. Jaunieši apgūst iemaņas organizēt un vadīt podkāstus par dažādām tēmām. 1 podkāsta tēma “Dzimuma identitāte – seksuālā orientācija”, 2 podkāsta tēma 2. podkāsta tēma “Apreibinošās vielas bērnu un jauniešu dzīvē” 3. podkāsts Podkāsts “Problēmbērni” – pieaugušo neizdarību spogulis”.
  • Vilces pamatskolā galveno aktivitāšu plānā ietilpst jauniešu psihoemocionālās vides  un savstarpējās komunikācijas uzlabošana, iesaistot viņus  skolas sabiedriskajā dzīvē. Paredzēti vairāki pasākumi 1. Adaptācijas  diena,  sadarbībā ar Jaunsardzes instruktoru Ē. Grinevicu, Tīsu Jaunsardzes poligonā. Pasākums ar atjautības, fiziskās aktivitātes uzdevumiem maršruta punktos, darboties jauktās komandās no 4. līdz 9. klasei. 2. Zaļās klases labiekārtošanas talka kopā ar Ekopadomi. Vilces pamatskolas teritorijā. Klases telpu apgleznošana, dekorēšana. 3. Skolēnu saliedēšanās pasākums sadarbībā ar Aktīvā tūrisma centru ”Eži”. Vilces dabas parka teritorijā. 4. Rudens ražas balle – Ķirbīšballe. Vilces pamatskolas telpās.

Finansējums: EUR 2400,00 (Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023. gada finansējums).

Informācija par projektu konkursu JSPA mājaslapā jaunatne.gov.lv.

Publicitāte:

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros.

attels

Projekta vadītāja:

Inese Skromane

Sociālo pakalpojumu attīstības projektu vadītāja
inese.skromane [at] jelgavasnovads.lv