Kontakti

upe [at] jelgavasnovads.lv

Atrašanās vieta

Lielplatones skola, Lielplatones pag., Jelgavas nov., LV-3022

Dienas aprūpes centrs “Upe” vadītāja: Ilze Indrikova

Jelgavas novada dienas aprūpes centrs “UPE” dienas laikā nodrošina sociālos pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem:

 • sociālo aprūpi;
 • sociālo prasmju attīstīšanu;
 • izglītošanu un brīvā laika pavadīšanu;
 • sniedz atbalstu sociālo problēmu risināšanā.

Centra aktivitātes:

 •  vingrošana, airobika;
 •  zīmēšana, gleznošana;
 •  veidošana, rokdarbi;
 •  kulinārās nodarbības;
 •  pastaigas svaigā gaisā, nūjošana;
 •  galda spēles, puzles.

DAC "UPE" telpās darbojas sensorā istaba, kas sekmē pašorganizāciju un veicina mentālās uztveres pozitīvās pārmaiņas un relaksāciju. Atbilstoši nodarbību izvirzītajam mērķim, klienti izbauda pasīvus un aktīvus vingrinājumus dažādos veidos:

 • interaktīvā grīda (veicina koordinēšanas un reakcijas spējas, attīsta loģisko domāšanu un kustību);
 • optisko šķiedru gaisma (nodrošina vizuālu taustes stimulāciju, attīsta miera un labsajūtas procesu);
 • bumbiņu baseins ( nodrošina dziļu muskuļu relaksāciju, veicina psihoemocionālā stresa līmeņa pazemināšanos u.c.);
 • fluorescējošās gleznas ( samazina lieko aktivitāti, mazina stresu, nomierina, aktivizē radošumu, attīsta iztēli);
 • spoguļa stūris ar burbuļu kolonnām ( nomierina, veicina pozitīvu mijiedarbību ar vidi);
 • aromterapija ( papildinājums relaksācijai un atpūtai, novērš uztraukumu, stimulē imūnsistēmu).

Pakalpojumu maksa no 2024. gada 1. februāra

Noteikta, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktu, 10. panta otrās daļas 2. punkta d) apakšpunktu, Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.333 “Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība, un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. un 7. punktu, Jelgavas novada pašvaldības 2022.gada 28.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas novadā” un Jelgavas novada pašvaldības 2024.gada 22.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024.gadam”.

Pakalpojuma nosaukums

Maksa/EUR dienā

 

Dienas aprūpes centra pakalpojumi

64,09

Jelgavas novada domes 2024. gada 31. janvāra lēmums (protokols Nr.2, 14.§)