Kontakti

gita.aizpure [at] jelgavasnovads.lv

Atrašanās vieta

Draudzības iela 3, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “LAIPA” vadītāja: Gita Aizpure

DSPC “LAIPA” darbības mērķis ir nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, sniedzot atbalstu pilnvērtīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā. 

Pakalpojumi:

  • grupu dzīvoklī - mājokļa, sociālās aprūpes un individuāla atbalsta nodrošināšana, prasmju un iemaņu attīstīšana, lai klienti varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi;
  • dienas aprūpes centrā - sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana dienas laikā;
  • specializētajā darbnīcā - sociālo rehabilitācijas pakalpojumu un prasmju veicinošu aktivitāšu nodrošināšana.

Pakalpojumu maksa no 2023. gada 1. marta

Noteikta, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 9. punktu, 10. panta otrās daļas 2. punkta d) apakšpunktu, Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, Jelgavas novada pašvaldības 2023.gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023.gadam.

Pakalpojuma nosaukums Maksa   
Grupu dzīvoklis  29.17 euro/diennaktī 2023. gada 22.februāra  domes sēdes lēmums Nr. 5 
Specializētās darbnīcas 31.52 euro/dienā 2023. gada 22.februāra  domes sēdes lēmums Nr. 5 
Dienas aprūpes centrs 42.12 euro/dienā 2023. gada 22.februāra  domes sēdes lēmums Nr. 5 

Pakalpojuma maksa no 2023. gada 22. februāra

Noteikta, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 9. punktu, 10. panta otrās daļas 2. punkta d) apakšpunktu, Jelgavas novada pašvaldības 2023.gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023.gadam”.

Pakalpojuma nosaukums Maksa   
Pakalpojuma “Grupu dzīvoklis” klientu līdzmaksājums  2,04 euro/diennaktī 2023. gada 22. februāra domes sēdes lēmums Nr. 5 (protokols Nr.22)