Kontakti

zemgale [at] jelgavasnovads.lv

Atrašanās vieta

Skolas iela 9, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018

Sociālās aprūpes centra “Zemgale” direktore: Zane Izkalna

Jelgavas novada sociālās aprūpes centrs „Zemgale" atrodas skaistā vietā 1,5 km attālumā no Ozolnieku pagasta centra un 6 km attālumā no Jelgavas. Savu darbību uzsācis 1975.g. 1. aprīlī kā nams veciem cilvēkiem, bet 1998.g. tas kļuva par sociālo aprūpes centru „Zemgale", kas ienesa vērienīgas pārmaiņas vecu cilvēku un personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Pakalpojumi:

  • Nodrošina ar dzīvojamo platību;
  • Organizē medicīnisko aprūpi;
  • Organizē racionālu ēdināšanu;
  • Veic rehabilitācijas pasākumus;
  • Organizē kultūras un atpūtas pasākumus;
  • Pēc vēlēšanās organizē garīgo aprūpi;
  • Organizē palīdzību sociālo problēmu risināšanā.

Uzturēšanās maksa SAC “Zemgale” no 2024. gada 1. februāra

Noteikta, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktu, 10. panta otrās daļas 2. punkta d) apakšpunktu, Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.333 “Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība, un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. un 7. punktu, Jelgavas novada pašvaldības 2022.gada 28.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas novadā” un Jelgavas novada pašvaldības 2024.gada 22.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024.gadam”.

Pakalpojuma nosaukums Maksa/EUR diennaktī  
Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām

Jelgavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem - 34,82 

Citās pašvaldības deklarētiem - 36,15

Jelgavas novada domes 2024. gada 31. janvāra lēmums (protokols Nr. 2, 8.§)
Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām (uzturēšanās maksa vienvietīgā istabā)

Jelgavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem - 36,68

Citās pašvaldības deklarētiem - 38,01

Jelgavas novada domes 2024. gada 31. janvāra lēmums (protokols Nr. 2, 8.§)
Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām (sociālā gulta)

Jelgavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem - 34,82

Citās pašvaldības deklarētiem - 36,15

Jelgavas novada domes 2024. gada 31. janvāra lēmums (protokols Nr. 2, 8.§)