Zaļenieku muiža, Zaļenieku pag.
Tips
Muiža
Pakalpojuma vieta
Zaļenieku pagasts
Nomas objekts/sēdvietu skaits
Lielā zāle (100) Semināru telpa (20) Mazā zāle (50)
Papildus nodrošinājums
Dators Projektors, ekrāns
EUR/stundā (bez PVN)
20,00 15,00 10,00
Nomas objekts un sēdvietu skaits EUR/h bez PVN EUR/h ar PVN
Lielā zāle (100) 20,00 24,20
Mazā zāle (50) 15,00 18,15
Semināru telpa (20) 10,00 12,10
Dators 0,57 0,69
Projektors, ekrāns 8,00 9,68