Lielplatones muiža, Alejas iela 7, Lielplatone, Lielplatones pag.
Tips
Muiža
Pakalpojuma vieta
Lielplatones pagasts
Nomas objekts/sēdvietu skaits
Lielā zāle (80) Mazā zāle/ ēdamzāle (30) Mazais salons (15)
Papildus nodrošinājums
Projektors, ekrāns
EUR/stundā (bez PVN)
20,00 10,00 21,00
Nomas objekts un sēdvietu skaits EUR/h bez PVN EUR/h ar PVN
Lielā zāle (80) 21,00 25,41
Mazā zāle/ ēdamzāle (30) 20,00 24,20
Mazais salons (15) 10,00 12,10
Projektors, ekrāns 8,00 9,68