Vilces muiža, Skolas iela, Vilce, Vilces pag.
Tips
Muiža
Pakalpojuma vieta
Vilces pagasts
Nomas objekts/sēdvietu skaits
Lielā zāle (50)
Papildus nodrošinājums
Projektors, ekrāns
EUR/stundā (bez PVN)
15,00
Nomas objekts un sēdvietu skaits EUR/h bez PVN EUR/h ar PVN
Lielā zāle (50) 15,00 18,15
Projektors, ekrāns 8,00 9,68