Vircavas pagasta bibliotekāre.
Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu lauku bibliotēku attīstībā un iedzīvotāju informacionālajā apkalpošanā.
Gads
2012. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji