17.05.2022.

Domes sēde Nr. 6

21.01.2022

26.01.2022., plkst.15:00

Norise: attālināti komunikāciju platformā Microsoft Teams.

Protokols

Darba kārtība:

1. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu (Ziemāji, Sesavas pag.)
2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Ziemeļu iela 2, Līvbērzes pag.)
3. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē ( Viļķeri, Platones pag.)
4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē ( Skudriņas, Kalnciema pag.)
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Līgotnītes, Līvbērzes pag.)
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Kumelītes, Līvbērzes pag.)
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Straume 129, Glūdas pag.)
8. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē ( Lielupes iela 13-10, Kalnciems)
9. Par atteikumu izskatīt atsavināšanas ierosinājumu (Celtnieku iela 11-4, Āne)
10. Par nekustamā īpašuma nomas maksas atlaidi uzņēmumam SIA "Saltums Kandavā" saistībā ar Covid-19 izsludināto ārkārtas stāvokli valstī
11. Par dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu (Draudzības iela 8-113, Kalnciems, Kalnciema pag.)
12. Par dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu (“Ziedkalnes 1”-1, Vilces pag., Jelgavas nov.)
13. Par dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu (Draudzības iela 6-30, Kalnciems, Kalnciema pag.)
14. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Grīvas skola-3, Vircavas pag.)
15. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Grīvas skola-4, Vircavas pag.)
16. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Grīvas skola-6, Vircavas pag.)
17. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Viršu iela 12, Valgundes pag.)
18. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu(Ziedkalnes 2-15, Vilces pag.)
19. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Piekūni, Valgundes pag.)
20. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu (Alkšņu iela 28, Svētes pag.)
21. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Liepu iela 19-6, Vircavas pag.)
22. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Liepu iela 19-2, Vircavas pag.)
23. Par saistošo noteikumu Nr…. „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā” izdošanu
24. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (“Lauksaimnieki”, Emburga, Salgales pag.)
25. Par pabalsta piešķiršanu Aijai Tračumai
26. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu (Graudnieki-4, Jaunsvirlaukas pag.)
27. Par centralizētās ūdensapgādes pakalpojuma nodrošināšanu Jelgavas novadā
28. Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar SIA ”Jelgavas novada KU” (teritorijas kopšana)
29. Par nepārņemto dzīvojamo māju pārvaldīšanas deleģēšanu Jelgavas novadā
30. Pap.DK. Par saistošo noteikumu “Administratīvās atbildības noteikumi” atcelšanu
31. Pap.DK. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu (Meža stūris, Līvbērzes pag.)
32. Pap.DK. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu (Egļu mežs, Līvbērzes pag.)
33. Pap.DK. Par Jelgavas novada pašvaldības policijas un Ozolnieku novada pašvaldības policijas reorganizāciju un Ineses Tarvidas iecelšanu par Jelgavas novada pašvaldības policijas priekšnieka amata pienākumu izpildītāju
34. Pap.DK. Par nekustamā īpašuma nomas maksas atlaidi uzņēmumam SIA "Saltums Kandavā"_par decembra mēnesi_ saistībā ar Covid-19 izsludināto ārkārtas stāvokli valstī