Izglītība
Lemj par pašvaldības līdzmaksājuma palielinājumu pusdienām

Jelgavas novada dome janvāra sēdē apstiprināja lēmumprojektu, kas paredz no 1. februāra noteikt jaunu pašvaldības apmaksāto vai līdzfinansēto ēdināšanas pakalpojuma izcenojumu izglītības iestādēs. Ņemot vērā izmaksu kāpumu, Jelgavas novada dome lēmusi kāpināt līdzmaksājuma daļu no budžeta līdzekļiem, tādējādi pasargājot izglītojamo vecākus no izdevumu palielinājuma. Izmaksu pieaugums ēdināšanai dažādām vecuma grupām svārstās cenu robežās no 0,10 līdz 0,17 euro par ēdienreizi.

“Pēdējā gada laikā – gan Covid-19 pandēmijas rezultātā, gan noteiktās minimālās algas kāpuma un pakāpeniska produktu sadārdzinājuma dēļ ēdnīcu pakalpojumu cenu līmenis kāpis par 5%. Turklāt izglītības iestāžu ēdinātājiem šobrīd grūti prognozēt  izglītojamo skaitu ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai, tāpēc radusies situācija, ka ēdinātāji vairs nespēj pakalpojumu nodrošināt spēkā esošā līguma ietvaros. Izvērtējot statistikas datus un sadarbības iespējas ar ēdināšanas uzņēmumiem, Izglītības pārvalde pārskatījusi nosacījumus ēdināšanas pakalpojuma nodrošinājumam pašvaldības izglītības iestādēs, akceptējot pamatotību pakalpojuma sadārdzinājumam. Lai ģimenes pēkšņi mācību gada vidū neizjustu ēdināšanas izmaksu kāpumu, dome lēma cenu pieaugumu kompensēt no budžeta līdzekļiem” skaidro Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa.

Līdz šim pusdienas vienam skolēnam, piemēram, 5.-12. klašu grupā Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs maksāja apmēram no 1,70 euro līdz 1,89 euro un, ņemot vērā pašvaldības līdzfinansējumu 0,50 euro apmērā,  vecāku izmaksas bērna pusdienām bija no 1,20 euro līdz 1,39 euro par ēdienreizi. Minētais domes lēmums paredz atstāt nemainīgu skolēna vecāku līdzmaksājuma daļu, bet palielināt pašvaldības kompensācijas daļu. No 1. februāra pusdienu cena skolēniem pakāpsies vidēji par 0,10 euro par ēdienreizi. Tādejādi pašvaldības līdzfinansējuma daļa būs 0,60 euro, bet vecāku izmaksas nepalielināsies.

Savukārt pirmsskolas vecuma grupām pašvaldības līdzfinansējuma apjoms augs no 0,11 līdz 0,17 euro par ēdienreizi. Bērniem vecumā no 1 līdz 4 gadiem līdzšinējais kompensācijas apjoms bija 1 euro, no 1. februāra līdzfinansējuma summa būs vidēji 1,16 euro. Piecgadīgie un sešgadīgie audzēkņi ir to izglītojamo kategorijā, kam pašvaldība turpinās pilnībā segt ēdināšanas izmaksas pusdienām, savukārt vecāku izmaksu daļu veido maksa par brokastīm un launagu.

Jauno noteikto pusdienu cenu pilnā apmērā pašvaldība turpinās kompensēt arī trūcīgo ģimeņu, kā arī audžuģimenēs un aizbildnībā esošiem bērniem. 

Līdzfinansējuma daļa attieksies arī uz 1.- 4. klašu skolēniem, kam pusdienu izmaksas pašvaldība sedz sadarbībā ar valsti. Valsts piešķirtā mērķdotācija paliek nemainīga – 0,71 euro bērnam, savukārt pašvaldības kompensācijas apjoms palielinās vidēji par 0,09 euro.

“Skolu ēdinātājiem 2020./2021.mācību gads līdz šim ir bijis lielu pārbaudījumu un izturību prasošs laiks, un diemžēl tas turpinās joprojām. Loģiski, ka attālinātais mācību process ēdinātājiem ir nesis lielus zaudējumus. Šobrīd ēdinātāji, kas pakalpojumu nodrošina skolās, līgumsaistības pilda,  nodrošinot pārtikas paku sagatavošanu un pirmsskolas grupu bērnu ēdināšanu,” stāsta G. Avotiņa.

Jelgavas novada pašvaldība papildus ēdināšanas izmaksu kompensācijai līdz 2021. gada beigām šobrīd ir paredzējusi 23 000 euro.

Kopumā Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada budžetā iekļautie izdevumi par izglītojamo ēdināšanu ir vairāk kā 460 000 euro.