Novada ziņas
Kopbilde

2 gadu laikā Staļģenes vidusskola sadarbībā ar Igaunijas, Rumānijas un Ziemeļmaķedonijas skolām ieviesa dažādas vietējās un starptautiskās aktivitātes ar mērķi preventīvi mazināt pusaudžu mācīšanās motivācijas trūkumu un palielināt interesi par STEM (dabas zinības, tehnoloģijas, matemātika) priekšmetiem.

Neskatoties uz projekta īstenošanu pandēmijas laikā, kad visās dalībskolās mācības notika attālināti un klātienes starptautiskās mobilitātes bija jāatliek, esam gandarīti par paveikto. Katra no projektā iesaistītajām skolām īstenoja virkni vietējo aktivitāšu, vadošā partnera – Staļģenes vidusskolas vadībā, lai sasniegtu projekta mērķi.

Staļģenes vidusskolā ir radīti apstākļi, lai skolēni starpbrīžus varētu pavadīt aktīvi – izmēģinātas un ieviestas dažādas aktivitāšu formas, sporta zālē uzstādīta traversā kāpšanas siena, pie skolas ierīkots aktivitāšu laukums.

Matemātikas, fizikas, bioloģijas skolotājas izstrādāja mācību materiālus, lai varētu organizēt STEM mācību priekšmetu nodarbības ārpus telpām – skolas parkā, pie upes. Šīs nodarbības atzinīgi novērtē gan Staļģenes vidusskolas skolēni, gan arī pedagogi no citām novada skolām. Atvērtās nodarbības ir vadītas arī citu valstu pedagogiem kā labās prakses piemērs.

Skolā abus projekta gadus tika īstenots veselīga dzīvesveida interešu izglītības pulciņš, kas savu darbību turpina arī pēc projekta, padarot aktīvu dzīvesveidu un kustības darbā par neatņemamu skolēnu ikdienas sastāvdaļu.

Projekta ietvaros tika ieviestas vēl vairākas aktivitātes un pasākumi, kas dažādoja skolas ikdienu, motivēja skolēnus pilnveidoties un starpdisciplināri palīdzēja apgūt STEM priekšmetus, vienlaikus audzēkņus stimulējot sadarboties, uzņemties līderību. Pie šīm aktivitātēm var minēt: skolēnu organizēto pēdējo zvanu, projektu darbu konkursu, plakātu konkursu Pasaules veselības dienai, esejas pēc koģenerācijas uzņēmuma “Fortum” apmeklējuma.

Nozīmīga projekta sastāvdaļa bija starptautiskā sadarbība skolēniem un pedagogiem. Pedagogi savstarpēji dalījās ar pieredzi, idejām, mācību materiāliem gan virtuālajās apmācībās, gan tiekoties klātienē. Savukārt skolēni kopā mācījās, apgūstot dažādas tēmas dabā, vienlaikus pilnveidojot savas angļu valodas prasmes, prezentēšanas prasmes, toleranci un iejūtību pret dažādo. Starptautiskās mobilitātes no skolas kopā piedalījās 17 pedagogi un 12 skolēni. Mobilitātes notika Latvijā – Staļģenes vidusskolā, Igaunijā – Hījumā salā, Rumānijā – Topoloveni skolā un Ziemeļmaķedonijas galvaspilsētā Skopjē.

Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekts “Nesteidzīga izglītība dabā” (Slow down education in the nature) (Nr. 2020-1-LV01-KA229-077522_1) tika īstenots no 2021.gada 2.novembra līdz 2022.gada 1.novembrim. Projekta kopējais finansējums 126 214 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija. Staļģenes vidusskolai projekta īstenošanas finansējums sastāda 45 630 EUR.