Pašvaldības ziņas
ģerbonis

Jelgavas novada pašvaldībā šobrīd aktīvi notiek deinstitucionalizācijas (DI) plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība – patlaban rekonstrukcijas darbi notiek trīs objektos, kur jau nākamgad kvalitatīvu un ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu varēs saņemt personas ar garīga rakstura traucējumiem, bērni un jaunieši, kuri mitinās aprūpes iestādēs.

Projekts «Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība» (Nr. 9.3.1.1/18/I/002) noslēgsies nākamā gada novembrī. Un tā mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība novada pašvaldībā. Ar Eiropas Savienības fondu atbalstu visā Latvijā ir sācies deinstitucionalizācijas process jeb projekts, kas palīdzēs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem un jauniešiem, kā arī bērniem ar invaliditāti dzīvot ārpus iestādes sienām.

Kā stāsta Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas infrastruktūras projektu vadītāja Anita Skubiļina, mūsu novadā projekta gaitā šobrīd rekonstrukcijas darbi norit trīs objektos. «Vērienīgākie no tiem notiek pašvaldības ēkā Draudzības ielā 3, Kalnciemā. Šī ēka jau ilgstoši stāvēja tukša, tāpēc, lai to pielāgotu sociālā pakalpojuma nodrošināšanai, šobrīd tā pilnībā tiek rekonstruēta. Projekts paredz, ka šajā trīs stāvu ēkā tiks piedāvāti trīs jauni sociālo pakalpojumu veidi personām ar garīga rakstura traucējumiem - ierīkots Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem – paredzot tam 12 vietas. Tāpat ēkā atradīsies grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem ar 16 vietām, kā arī specializēta darbnīca, kurā pakalpojuma saņēmēji varēs attīstīt savas sociālās prasmes.»

Konkursa kārtā rekonstrukcijas darbus Draudzības ielā 3, Kalnciemā veic SIA «Bildberg», par kopējo summu 1,5 miljoni eiro. «Plānojam, ka darbi objektā tiks pabeigti līdz nākamā gada vasarai,» tā A.Skubiļina.

Savukārt, lai nodrošinātu ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu bērniem un jauniešiem, kuri šobrīd dzīvo sociālajā aprūpes centrā «Eleja», rekonstruēti tiek divi objekti. Projekts paredz, ka novadā būs divas vietas, kur ārpusģimenes aprūpē esoši bērni, varēs dzīvot maksimāli ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos. Šim nolūkam patlaban notiek dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana pašvaldības dzīvoklī Draudzības ielā 12a-87, Kalnciemā, kur būs paredzētas četras vietas, bet līdzšinējā jauniešu māja Lietuvas ielā 19, Elejā notiek fasādes vienkāršota atjaunošana, kur būs paredzētas astoņas vietas ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Elejā darbus veic SIA «Latbūvnieks» par kopējo summu 100 560,50 eiro, savukārt Kalnciemā, Draudzības ielas 12a-87 telpu atjaunošanu veic «UNI LR» par kopējo summu 36 357,21 eiro.

«Šajos abos objektos darbi tiks pabeigti jau šomēnes, lai pēc tam pakāpeniski telpas varētu iekārtot un sākt nodrošināt pakalpojumu,» skaidro A.Skubiļina.

Kā uzsver Sociālā aprūpes un rehabilitācijas centra «Eleja» vadītāja Nellija Veinberga, šobrīd iestādē dzīvo 11 ārpusģimenes aprūpē esoši bērni, no kuriem jaunākais ir 12 gadus vecs. «Līdz ar to, izveidojot jauno sociālo pakalpojumu, kas paredz Kalnciemā un Elejā kopā nodrošināt 12 vietas ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, mēs pilnībā nodrošināsim katram bērnam un jaunietim iespēju dzīvot ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos.»

Ar katru gadu sarūk to bērnu skaits, kuri spiesti dzīvot sociālās aprūpes iestādēs. N.Veinberga atceras, ka vēl pirms gadiem desmit Elejas iestāde bija mājvieta ap 60 bērniem un jauniešiem.

Jāpiebilst, ka projekta kopējās izmaksas ir 1 714 452,54 eiro, no kurām projekta pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 1 475 778,85 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums – 741 075,90 eiro, valsts budžeta dotācijas 35 027,02 eiro, cits publiskais finansējums (rezerves finansējums ERAF daļa) 52 870,00 eiro, pašvaldības finansējums – 885 479,62 eiro, tajā skaitā neattiecināmās izmaksas – 238 673,69 eiro.