Projekti
Sapnis par Elejas tējas namiņu Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbos

Pagājušajā nedēļā Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā  noslēdzās radošo darbnīcu cikls, kas norisinājās Elejas muižas apbūves restaurācijas projekta ietvaros. Šajās darbnīcās jaunieši dažādās tehnikās attēloja Elejas muižas Tējas namiņu. Radošās darbnīcas ir viena no projektā paredzētajām aktivitātēm, kuras plānots īstenot līdz 2016. gadam.

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas vadītāja Dace Laure norāda, ka kopumā radošajās darbnīcās bija iesaistījušies ap 50 audzēkņiem vecumā no 8 līdz 16 gadiem. „Darbi tapa dažādos formātos un veidos. Pirms tam paši aizbraucām apskatīties, kā arī nofotografējām ēku. Jāteic, ka, lai arī šobrīd namiņš izskatās skumji un drūmi, bērnu darbos ir interesanti attīstījies sapnis par Elejas Tējas namiņu, darbi tapuši krāsaini un pozitīvi - tieši tā, kā viņi redz to, kas tur varētu būt. Interesanti bija secināt, ka Elejas muižas parku pamatā visi jau zināja, bet daudziem, tostarp man, Tējas namiņš bija jaunums," teic D.Laure.

Šovasar projektā paredzētas vēl citas aktivitātes, turklāt vairākas no tām ar jauniešu iesaisti. Piemēram, lai veicinātu Zaļenieku profesionālās vidusskolas audzēkņu kvalifikācijas celšanu mūra un koka restaurācijas darbos, tiks organizēta vienu nedēļu ilga vasaras skola, kā arī nedēļu ilga prakse pie Elejas muižas apbūves restaurācijas darbiem. Tāpat bez projekta lielākajiem darbiem, kas ir pašas ēkas un arkveida žoga restaurācija, notiks jauna kultūrprodukta prezentācija Jelgavas novada svētku laikā, jāpiebilst, ka jau šobrīd izstrādāti un izgatavoti speciāli tējas krūžu paliktņi.

Jāpiezīmē, ka pērn, no 14. līdz 16. oktobrim, Jelgavas novada pašvaldības projekta vadības grupa apmeklēja Norvēģiju, nolūkā iepazīties ar Oslo un tuvākajā apkaimē esošajiem muižu kompleksiem, kas ietver tējas namiņus, un to atjaunošanu un pašreizējo izmantošanas veidu. Savukārt pirms tam norisinājās seminārs „Kultūras pieminekļu restaurācijas praktiskie aspekti. Elejas muižas komplekss". Līdz ar semināru tika atklāts projekts „Elejas muižas apbūves restaurācija". Seminārā tika diskutēts par arhitektūras pieminekļu pielietojumu mūsdienās, saglabājot gan vēsturiskumu, gan nodrošinot funkcionalitāti reizē.

Projekta Nr.EEZLV04/GSKMS/2013/11. Īstenošanas preiods: 01.09.2014.-31.03.2016.
 Elejas muižas apbūves restaurācija, Nr.EEZLV04/GSKMS/2013/11

Projekts „Elejas muižas apbūves restaurācija" tiek īstenots, izmantojot 211 942,99 EUR piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta starpniecību. Projekta kopējās izmaksas ir 293 346,69 EUR, valsts līdzfinansējums: 37 401,70 EUR, Jelgavas novada pašvaldības finansējums: 44 002,00 EUR. Projekta „Elejas muižas apbūves restaurācija" mērķis ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Elejas muižas apbūves Tējas namiņa un mūra žoga restaurācija un saglabāšana, veicinot restauratoru kvalifikācijas celšanu, kā arī atjaunojot kultūras mantojuma objektu sabiedrisko nozīmību un veicinot iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti.

Ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību Islande, Lihtenšteina un Norvēģija sekmē sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanu un divpusējo attiecību stiprināšanu ar saņēmējvalstīm Eiropā. Visas trīs valstis cieši sadarbojas ar Eiropas Savienību atbilstoši Eiropas Ekonomikas zonas līgumam.

No 2009. līdz 2014. gadam paredzētais Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apjoms ir 1,79 miljardi eiro. Norvēģija nodrošina apmēram 97% no kopējā finansējuma apmēra. Uz finansējuma saņemšanu var pretendēt nevalstiskās organizācijas, pētniecības un akadēmiskās institūcijas, kā arī publiskais un privātais sektors 12 jaunākajās ES dalībvalstīs, Grieķijā, Portugālē un Spānijā. Sadarbība ar donorvalsts institūcijām ir ļoti plaša, un darbības iespējams īstenot līdz 2016. gadam.

Galvenās atbalstītās jomas ir apkārtējās vides aizsardzība un klimata pārmaiņas, pētniecība un stipendijas, pilsoniska sabiedrība, veselība un bērni, dzimumu līdztiesība, taisnīgums un kultūras mantojums.

Logo