Projekti
Septembra aktivitātes URBACT projektā “Lietu Internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā/ IoTXchange”

Sācies rudens un atsākušās gan starptautiskās, gan vietējās aktivitātes URBACT programmas projektā “Lietu Internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā/ IoTXchange”. Septembra vidū Jelgavas novads uzņēma projekta sadarbības partnerus, šoreiz gan tiešsaistē.

Starptautiskā partneru tikšanās notika no 16.septembra līdz 17.septembrim. Iesākumā dalībniekus uzrunāja priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola, konferencē novadam atvēlētajā laikā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Valsts tēla nodaļas vecākā projektu vadītāja Šarlote Līduma  partnerus iepazīstināja ar visaptverošu informāciju par Latviju un latviešiem, kultūrvēstures mantojumu, valodu, tradīcijām, tika demonstrēta prezentācijas filma par Jelgavas novadu un vietējās darba grupas pārstāvis no z/s “Vilciņi1” Maija Dzelzkalēja – Burmistre informēja par neliela mēroga piloprojektu – meteo novērojumu staciju, kas projekta ietvaros uzstādīta arī saimniecības teritorijā.

 

Iepazīstinot ar labās prakses piemēriem, partneri devās reāllaika ekskursijā uz Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centru tā vadītāja Ginta Reinsona pavadībā, kā arī iepazinās ar centra prezentāciju, kā arī projekta eksperta Miguel Sousa kopsavilkumu un analīzi par centra darbību.

 

Dienas noslēgumā pašvaldība prezentēja latviešu kultūru, aicinot uzstāties folkloras kopu “Dimzēns” ar vadītāju Veltu Leju, kas ārvalstu partneriem ļāva piedzīvot latvisko tautasdziesmu un iejusties latviešu viesmīlības atmosfērā.

Prezentācijas pieejamas šeit:

21.septembrī notika piektā vietējās ekspertu grupas sanāksme, kuras tematiskais fokuss bija sekojošs: Riski un iespējas lietu interneta risinājumu testēšanā un ieviešanā Jelgavas novadā. Sanāksmē piedalījās vairāk kā 20 dalībnieku un apkopotie risināmie jautājumi tiks iekļauti integrētajā aktivitāšu plānā.

Darbnīcas plāns un nodevums pieejams šeit:

 

Septembra aktivitātes URBACT projektā “Lietu Internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā/ IoTXchange”:

Projekta otrās fāzes kopējais budžets plānots 744 166.92 EUR apmērā, no kā Jelgavas novada pašvaldības budžets ir 61 470 EUR. Atbalsta intensitāte – 85% ERAF līdzfinansējums (52 249.50 EUR) un 5% valsts budžeta dotācija (3 073.50 EUR). Otrā fāze sākās 2020.gada 7.maijā un turpināsies līdz 2022.gada 7. augustam.