Projekti
Spēles paradigmas II projekta partneri dalās pieredzē par paveikto projektā

Novembra beigās Itālijā Udīnes pašvaldībā notika URBACT programmas projekta “Spēles paradigma II” starptautiskā partneru tikšanās, kas vienlaikus bija arī projekta noslēguma pasākums. 

Tā ietvaros projekta eksperte Anamaria Vrabie sniedza prezentāciju par tūrismam un tūristiem draudzīgām pašvaldībām un spēles elementiem tajās, tāpat klātesošie varēja piedalīties meistarklasē vietējās skolas skolēniem, ko sniedza mūzikas pasniedzējs un aplikācijas Class splash izstrādātājs no Portugāles Joao Ramalheiro. Tā ietvēra dažādu mūzikas instrumentu izmantošanu ritma un nošu apguvei. Tikšanās laikā bija iespēja arī vērot dabas mācības stundas norisi brīvā dabā – parkā, – kur bērni centās atminēt sēklas, lapas, ziedus un augļus dažādiem Itālijā sastopamiem augiem. Pēc tam bērni tika aicināti kopā ar pašvaldības mēru stādīt kokus.

Ar labās prakses piemēriem Barselonā un Parīzē dalījās šo pašvaldību pārstāves. Barselona strādā ar konceptu, kas paredz tās pārveidi labākai dzīvei ikvienam iedzīvotājam – tie ir plašāki trotuāri, vairāk vietas, kur satikties, vairāk zaļo skvēru un apstādījumu. Superblock koncepts paredz, ka līdz 2030.gadam katra trešā iela pilsētā kļūs zaļāka, tajā būs koki, augu un puķu dobes, tā tiks nodota vai daļēji nodota gājējiem un riteņbraucējiem: https://www.barcelona.catPirmais superblock Barselonā tika izbūvēts 2017.gadā Poble Nou rajonā, sastopoties ar biznesa cilvēku un autovadītāju protestiem, bet vietējo iedzīvotāju novērtēts. Par spīti satraukumam, ka šādi zaļie rajoni apdraudēs uzņēmējdarbības pastāvēšanu, šobrīd var teikt, ka vietējo mazo veikaliņu skaits ir pieaudzis par 30%. Turklāt ieguvums ir tīrāka vide, gaiss, vieta, kur cilvēkiem tikties, skriet vai nūjot, bērniem spēlēties. Savukārt, OASIS programma Parīzē paredz pārveidot skolu rotaļu vai sporta laukumus zaļās oāzēs. Projekta mērķis ir radīt vietas, kur koki un ūdens palīdz pārciest vasaras karstuma viļņus, kas arvien vairāk ir raksturīgi pēdējos gados. Skolu rotaļu un sporta laukumos paredzēts izveidot stādījumus no augiem, kas piemēroti sausam klimatam, s trūklakas, apēnotas vietas rotaļām. Tie būs pieejami ne tikai skolēniem, bet arī visai vietējai kopienai. Tāpat tie tiek veidoti kā pedagoģiskie dārzi, ko izmantot dabas mācības procesā. Vairāk info:

Kā fantastisku iekļaušanas piemēru iepazinām baskina spēli. Tā ir spēle, kas iedvesmojusies no basketbola un notiek basketbola laukumā. Bet tajā piedalās cilvēki gan ar garīga, gan fiziska rakstura traucējumiem. Katras komandas spēlētājiem uz sporta krekliem ir 2 cipari, no kuriem svarīgs ir tikai pirmais, kas norāda, kāda ir viņa spēja piedalīties spēlē. Spēlētāji ar pirmo ciparu viens vai divi spēlē piedalās laukuma sānu malās, kur novietots augstāks un pavisam zems grozs tiem, kas spēlē ratiņkrēslā. Šie spēlētāji nevar skriet, līdz ar to pārējie spēlētāji bumbu viņiem iedod rokās, lai viņi varētu veikt metienu uz grozu. Spēlētāji ar numuru trīs līdz pieci var skriet pa laukumu un mest bumbu no jebkuras vietas, bet spēlētājs ar numuru 3 var “segt” gan citus spēlētājus ar numuru trīs, gan četri, gan pieci. Līdzīgs princips tiek attiecināts arī uz spēlētājiem ar numuru četri vai pieci. Spēlētāji ar ciparu pieci var būt spēlētāji bez invaliditātes, arī profesionāli spēlētāji, kas uzmundrina komandu un ved to pretim rezultātam. Visā spēles laikā bija acīmredzama spēlētāju uzmanība citam pret citu, iejūtība un izpalīdzība, kaut arī tā ir sacensība.

Pasākuma laikā projekta partneri arī prezentēja savas aktivitātes un paveikto projekta ieviešanas laikā. 

“SPĒLES PARADIGMA II” STARPTAUTISKĀ PARTNERU TIKŠANĀS ITĀLIJĀ