Projekti
Turpinās darbs pie projekta “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!”

Lai vienotos par darbiem, kas veicami līdz projekta noslēgumam rudenī, uz tikšanos Zviedrijā Sodermanlandes reģionā, Eskulstunā, maija beigās sanāca projektā iesaistīto partneru – Wodzislawas reģiona Polijā, Recklinghausenas rajona pašvaldības Vācijā, kā arī Sodermanlandes reģiona un Jelgavas novada Latvijā – pārstāvji.

Projekta mērķis ir veicināt dažādu sociālo grupu – bēgļu, cilvēku ar invaliditāti, ģimeņu ar bērniem – iekļaušanu.

Lai popularizētu katras valsts labās prakses piemērus, plānots izdot bukletu “Daudzveidība vieno – ceļā uz iekļaujošu ES pilsonību”, kurā tiks izcelta Eiropas un daudzveidības dimensija, stāstot par cilvēkiem vai organizācijām, kas ar savu darbu un aktivitātēm reprezentē sociālās iekļaušanas labās prakses piemērus vai arī pārstāv Eiropas vērtības vietējā un reģionālā līmenī. Grāmata ietvers arī faktu materiālu par projekta partneriem un to organizētajiem pasākumiem projektā.

Var minēt, ka viens no projekta materiāliem – rokasgrāmata pilsoņu dialogam un iesaistīšanai lēmumpieņemšanas procesā jau ir sagatavots. Vasarā vēl notiks darbs pie informācijas sagatavošanas projekta noslēguma atskaitei, kā arī Daudzlīmeņu pārvaldības hartas un sadarbības protokola parakstīšanas.

Konferences dienā katrs no partneriem prezentēja savus labās prakses piemērus. 

Eskilstunas pašvaldības vadītājs Jimmy Jansson savā uzrunā stāstīja par īpašu vietu, kas kļuvusi populāra gan Zviedrijā, gan ārvalstīs – tajā dienā bija ieradusies Francijas televīzija, lai sagatavotu sižetu par šo labās prakses piemēru. Recycling Mall ir vieta, kas sākotnēji izveidota ar pašvaldības atbalstu un tajā iedzīvotāji var nogādāt lietas, kas tiem kļuvušas nederīgas. Savukārt sašķirotās lietas izvēlas dažādi uzņēmumi, kas, atbilstoši savai darbības jomai, piemēram, rotaļlietas, datortehnika utml., tos pārdod un peļņu iegulda jaunu darbavietu radīšanā. Šajā vietā tiek īstenotas arī izglītojošas programmas par lietu šķirošanu un otrreizējās izmantošanas nozīmi, kā arī resursu taupīšanu. 

Polijas gadījumā tika sniegts visaptverošs ieskats darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti, kas šajā valstī ir augstā līmenī. Vācijas kolēģi informēja par Pašvaldību integrācijas centru darbību. Reklinghausenas rajonā, kas atrodas Ziemeļreinas – Vestfālenes reģionā, imigranti sastāda 20% no kopējā iedzīvotāju skaita. Ir izstrādātas speciālas apmācību programmas 1 līdz 3, 3 – 6 gadus veciem un skolas vecuma bērniem, kas iekļauj valodu apmācību bērniem, kopā ar vecākiem, parasti mammu. Līdz ar to valodas apguve notiek līdztekus dzimtajai valodai un tā tiek pārnesta arī ģimenē. Sodermanlandes reģionu pārstāvēja Eskilstunas pilsēta, kas ir multikulturāla pilsēta ar 120 valstu kultūrām, ko veido imigranti no 120 valstīm. No 103 tūkstošiem iedzīvotāju 32% ir dzimuši ārpus Zviedrijas vai arī dzimuši Zviedrijā vecākiem, kas abi ir imigranti no citām valstīm. Ja laiku atpakaļ otra valoda šajā pilsētā bija somu, tad tagad tā ir arābu. Visiem imigrantiem ir nodrošinātas bezmaksas zviedru valodas apmācības, kā arī apmācību kurss par jaunās sabiedrības uzbūvi, tās darbību un ētiku. Līdztekus standarta instrumentiem integrācijas veicināšanai kā interesantu piemēru var minēt Bēgļu draugu, kurā kopš 2007.gada uz brīvprātības principiem iesaistījušās vairāk kā 2200 personas, kas uzņemas atbildību par valstī iebraukušu personu, māca valodu, atbild uz jautājumiem, atbalsta un iedrošina. Kāds kungs, kas kļuvis par draugu jaunietim no Pakistānas, uzskata viņu par savu devīto mazbērnu. Kā uzsver zviedri, arī viņiem ir daudzi izaicinājumi saistībā ar visu jauniebraucēju izmitināšanu un integrāciju, bet svarīgi ir saprast, ka valstī ir ieradies cilvēks. Atslēgas vārds ir empātija, tas palīdz risināt daudzus jautājumus. 

Kā papildus ieguvumu var minēt iespēju apmeklēt Ielu ēdināšanas festivālu Eskilstunā, kas pulcēja neskaitāmus tirgotājus un piedāvāja gan ēdienu, gan saldumus no daudzām pasaules valstīm, to papildinot ar augu un puķu tirdzniecību, veidojot raibu ēdienu smaržu un ziedu krāsu rakstu.

Projektu “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” finansē Eiropas Komisijas programma “Eiropa Pilsoņiem”. Projekta Nr. 563300-CITIZ-1-2015-1-DE-CITIZ-NT, ieviešanas laiks: 13.09.2015.-12.09.2017.

 

Turpinās darbs pie projekta “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!”: