Projekti Novada ziņas
Turpinās pilotprojekta aktivitātes veselības veicināšanas projektā

Līdz ar jaunā mācību gada sākumu atsākušās aktivitātes Baltijas jūras reģiona programmas projektā „Pašvaldību aktivitātes veselības veicināšanai visām iedzīvotāju grupām Baltijas jūras reģionā, atbalstot starpnozaru sadarbību veselības un labklājības attīstībai pašvaldībās”. Jelgavas novadā pilotprojektā paredzētas aktivitātes veselīgākas ēdināšanas nodrošināšanai divās Jelgavas novada skolās. 

Jelgavas novada pašvaldība ir izstrādājusi pilotprojektu, kura ietvaros divās novada skolās – Aizupes pamatskolas un Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas 1. – 4. klasēs centīsies veicināt veselīgus ēšanas paradumus – iekļaut vairāk vietēju, veselīgu un sezonālu produktu skolu ēdienkartēs. Šī ideja aizgūta no URBACT programmas projekta AGRI-URBAN, kur Jelgavas novada pašvaldība darbojās kā partneris projekta ieviešanas laikā no 2016. – 2018.gadam un apguva līdzvērtīgu pieredzi Francijā, Spānijā un Zviedrijā.

Pilotprojektam ir piesaistīta sertificēta uztura speciāliste Olga Ļubina, kura pavasarī ir izanalizējusi esošās abu skolu ēdienkartes un izstrādājusi jaunas gardas receptes 5 dienām un 3 sezonām – pavasarim, rudenim un ziemai

Pilotprojekta ietvaros maijā notika pirmā lekcija vecākiem par veselīga uztura nozīmi, kas tika nofilmēta un video formātā pieejama visiem interesentiem. Šajā mācību gadā plānotas meistarklases gan skolu pavāriem, ieviešot jaunos ēdienus, gan skolēniem, lai viņi iepazītu jaunos produktus un novērtētu to garšu. Pirmās šādas meistarklases tika plānotas jau pavasarī, bet tās, tāpat kā klātienes lekciju vecākiem, nācās pārcelt ārkārtējās situācijas un Covid dēļ. 

Savukārt, lai mācīšanās procesu padarītu aizraujošāku, ir izstrādāta virtuālās realitātes spēle PRO-porcija, kurā skolēni varēs salikt savu ideālo porciju, ņemot vērā produktu veselīgumu. Ja kāds pusdienām izvēlēsies tikai picu ar kolu, porcijas veidošana būs jāsāk no jauna. Spēle jau ir prezentēta gan skolu direktoriem un novada izglītības pārvaldei, gan pagastu pārvalžu vadītājiem. Tuvākajā laikā virtuālās realitātes brilles dosies pie saviem galvenajiem testētājiem – abu skolu skolēniem un pēc tam arī uz citām skolām. Lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu, ir pasūtītas vienreizējās acu maskas. 

Tāpat septembra sākumā pēc skolu ēdināšanas uzņēmumu lūgumu tika noorganizēta tikšanās – diskusija ar PVD Dienvidzemgales pārvaldes vadītāju Jāni Grosbārdi, kuras laikā ēdinātāji varēja saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Tāpat projekta ietvaros tiek izstrādāts un testēts starpnozaru sadarbības modelis, kas veicinās dažādu sektoru un jomu iesaisti veselības veicināšanas aktivitātēs novadā. Līdztekus pašvaldībām projektā piedalās arī universitātes (no Latvijas – Rīgas Stradiņa universitāte) un zinātniskās pētniecības institūti, kas ieteiks piemērotāko metodoloģiju mērķu sasniegšanai un projekta noslēgumā veiks gan izstrādāto sadarbības modeļu, gan pilotprojektu izvērtējamu.

Kopumā projektā iesaistīti 14 partneri no Somijas, Zviedrijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas un Latvijas.

Projekta ilgums: 33 mēneši (01.01.2019. – 30.09.2021.)

Kopējais budžets: 2 534 507.85 EUR, Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 52 920.00 EUR, no tās programmas finansējums 85% - 44982.00 EUR; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 15% - 7938.00 EUR.