Kolektīvs
Interešu pulciņi
Pagasts
Salgales pagasts

Dibināts: 2007.gadā

Vadītāja: māksliniece Anna Kaltigina

Kontakti: +371 29373577

Nodarbības notiek Garozas Pakalpojumu punktā “Eži”

  • trešdienās plkst.11.00 – 15.00

Gleznošana  paver plašu iespēju, fantāzijas pasauli, kurā pazūd rūpes, ikdiena, steiga, nemiers, nesaskaņas. Pārsvarā tiek gleznots ar eļļas un akrila krāsām. Kolektīva dalībnieku vecums ir no 45 līdz 75 gadiem. 

Dalībniekus aizrauj vadītājas degsme, idejas. Enerģija dzirkstī pār pārēm. Izstādes, mākslinieku plenēri, kopīgi izbraucieni uz izstādēm, pieredzes braucieni. Kā tradīcīja kolektīvam ir izveidojusies  izstāde 4.maija svētkos Emburgā. Mākslinieku plenērs un izstāde "Ziedonis dārzā "Muzeju naktīs. J.Čakstes mājā "Aučos" - muzejā. Pie Garozas pamatskolas Mākslas dienas -Mākslinieku plenērs. Noslēgumā izstāde un koncerts. Darbi nemitīgi ceļo no izstādes uz izstādi. Tiek rīkotas arī personālizstādes - Andrim Gutpelcam, Annai Gabrānei.